Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
43Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
probabilitati

probabilitati

Ratings:

4.67

(3)
|Views: 5,980|Likes:
Published by ana_maria_2008

More info:

Published by: ana_maria_2008 on Jan 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

 
 98
 
TEORIA PROBABILIT
ĂŢ
ILOR 
 
Prof. univ. dr. RODICA TRANDAFIR I.
ALGEBRE BOOLE. CORPURI DE P
Ă
Ţ
I
I.1.
Algebre BooleDefini
ţ
ie
.
Se nume
 ş
te
algebr 
ă
Boole
 , o mul 
 ţ 
ime nevid 
ă 
 
,
în care sunt definiteopera
 ţ 
iile
 ,
 ,
 ,
 ş
i fa
 ţă 
de care sunt verificate axiomele urm
ă 
toare:
 
1.
 A B B A
=
;
 A B B A
=
; (comutativitate)2.
( ) ( )
 B A B A
=
;
( ) ( )
 A B A
=
; (asociativitate)3.
( )
 A A B A
=
;
( )
 A B A A
=
; (absorb
 ţ 
ie)4.
( ) ( ) ( )
 A B A B A
=
;
( ) ( ) ( )
 A B A B A
=
;(distributivitate)5.
( )
 B B A A
=
;
( )
 B B A A
=
; (complementaritate)oricare ar fi
 B A
,,
.
Avem urm
ă
toarele consecin
ţ
e rezultate din defini
ţ
ii:
Consecin
ţ
a 1 (transformarea prin dualitate).
 
 Dac
ă 
într-o afirma
 ţ 
ie adev
ă 
ra
ă 
 în care intervin opera
 ţ 
iile
 ,
 ,
 ,
 ş
i rela
 ţ 
iile
 
 ş
i
 , înlocuim peste tot pe
cu
 , pe
cu
 , pe
cu
 
 ş
i
cu
 , iar pe
 
îl l 
ă 
 s
ă 
m neschimbat, ob
 ţ 
inem tot oafirma
 ţ 
ie adev
ă 
rat 
ă 
numit 
ă 
afirma
 ţ 
ie dual 
ă 
.
Se observ
ă
c
ă
sistemul de axiome 1-5 r 
ă
mâne neschimbat dac
ă
substituim mutualopera
ţ
iile
,
, operatorul
p
ă
strându-
ş
i locul.
Consecin
ţ
a 2 (Legi de indempoten
ţă
).
 
 Pentru orice
 A
avem:
 A A A
=
,
 A A A
=
 (1.1.)
Consecin
ţ
a 3 (Legi de monotonie).
 
Oricare ar fi
 B A
,,
,
din
 B A
 rezult 
ă 
:
 B A
,
 B A
 (1.2.)
Consecin
ţ
a 4
.
 Pentru orice
( )
nii
 A
1
 
elementele
A......AA A.....AA
nn1i1inn1i1i
==
==
  sunt unic determinate
 ş
i nu depind de ordinea elementelor.
 
 
99
I.2.
 
σ
- algebre Boole
Fie
o familie oarecare de elemente dintr-o algebr 
ă
Boole.
Defini
ţ
ie
.
 Numim
reuniune
a elementelor 
 A
elementul 
 B
dac
ă 
  satisface condi
 ţ 
iile:
 1.
 B A
 
 pentru orice
 
 A
 2.
 Dac
ă 
 
 D A
pentru orice
 A
 , atunci
 
 D B
.Prin dualitate sunt condu
ş
i la urm
ă
toarea:
Defini
ţ
ie
.
 Numim
intersec
 ţ 
ie
a elementelor 
 A
 , elementul 
 , dac
ă 
:
1.
 A
 
 pentru orice
 
 A
,2.
 Dac
ă 
 
 A D
pentru orice
 A
 , atunci
 
 D
. Not
ă
m:
==
 A A
 A A B
 Dac
ă
 
( )
 I ii
 A
=
 
atunci se utilizeaz
ă
nota
ţ
ia:
 I ii
 A B
==
 AC 
Iii
 
Defini
ţ
ie
.
Se nume
 ş
te
σ 
-algebr 
ă
Boole
(
algebr 
ă
Boole
σ 
-complet 
ă
),
o algebr 
ă 
  Boole,
 
dac
ă 
pentru orice
 ş
ir de elemente
( )
*
 N nn
 A
exist 
ă 
 
*
 N nn
 A
.
Teorema 1 (Legi de distributivitate).
 
 Dac
ă 
 
este o
σ 
-algebr 
ă 
Boole
 ş
i
 A
 ,
( )
*
 N nn
 A
avem:
( )
**
 N nn N nn
 A A A A
=    
 (1.3.)
( )
**
 N nn N nn
 A A A A
=    
 (1.4.)I.3.
Corp de p
ă
r
ţ
i
Fie
o mul
ţ
ime oarecare format
ă
din elemente
ω
 
ş
i
( )
P  
mul
ţ
imea tuturor  p
ă
ţ
ilor mul
ţ
imii
.
Defini
ţ
ie
.
Se nume
 ş
te
corp de p
ă
 ţ 
o familie nevid 
ă 
 
( )
Σ
P  
 , cu propriet 
ăţ 
ile:
 (S1)
Σ
 A
 
implic
ă 
 
Σ
 A
;(S2)
Σ
 B A
,
im
 p
lic
ă
 
Σ
 B A
.Din defini
ţ
ie rezult
ă
urm
ă
toarele propriet
ăţ
i:(P1)
 Avem
 
Σ
,
Σ
.(P2)
 Dac
ă 
 
( )
Σ
nii
 A
1
 , atunci
 
Σ
=
nii
 A
1
.(P3)
 Dac
ă 
 
Σ
 B A
,
,
Σ
 B A
.
 
 100
I.4.
 
σ 
- corp de p
ă
r
ţ
iDefini
ţ
ie
.
Se nume
 ş
te
σ 
-corp de p
ă
 ţ 
(
corp borelian
)
o familie nevid 
ă 
 
( )
Σ
P  
care posed 
ă 
propriet 
ăţ 
ile:
(S1-1)
Σ
 A
 
implic
ă 
 
Σ
 A
;(S1-2)
( )
Σ
*
 N nn
 A
 
implic
ă 
 
*
 N nn
 A
Σ
.Propriet
ăţ
ile (P
1
) – (P
3
) r 
ă
mân valabile
ş
i pentru
σ 
-corpuri. Avem adev
ă
rate
ş
iurm
ă
toarele propriet
ăţ
i:(P4)
 Dac
ă 
 
( )
Σ
*
 N nn
 A
,
atunci
 
Σ
nnnn
 A A
lim,lim
,(P5)
 Dac
ă 
 
( )
Σ
*
 N nn
 A
,
atunci
 
Σ
nn
 A
lim
,
dac
ă 
exist 
ă 
.
II.
CÂMP DE EVENIMENTE. PROBABILITATE
II.1.
Câmp de evenimente
În teoria probabilit
ăţ
ilor experimentele studiate sunt
experimente
 
aleatoare
 
ş
ifiecare realizare a unui astfel de experiment se va numi
 prob
ă
. Rezultatul unei probe esteun
eveniment 
.
Exemplu.
În aruncarea cu zarul, mul
ţ
imea realiz
ă
rilor posibile va fi
{ }
6,5,4,3,2,1
=
. Câteva evenimente
{ }
5,3,1
=
 A
„rezultat impar”;
{ }
4,3,2,1
=
 B
 „rezultat inferior lui 5”;
{ }
6,4,2
=
„rezultat par”. Dac
ă
la o aruncare apare fa
ţ
a cunum
ă
rul 3, sunt realizate evenimentele
 A
 
ş
i
 B
. Notând prin
mul
ţ
imea tuturor rezultatelor posibile ale unui experiment
ş
i prin
( )
P  
mul
ţ
imea tuturor p
ă
ţ
ilor lui
, evenimentele aleatoare sunt elementeale lui
( )
P  
.În mul
ţ
imea
Σ
a evenimentelor asociate unui experiment se pot introduce treiopera
ţ
ii corespunz
ă
toare opera
ţ
iilor logice „sau”, „
ş
i”, „non”. Fie
Σ
 B A
,
.a)
 A
sau
 B
” este evenimentul care se realizeaz
ă
dac
ă
 
ş
i numai dac
ă
se realizeaz
ă
cel pu
ţ
in unul dintre evenimentele
 A
sau
 B
. Acest eveniment se noteaz
ă
prin
 B A
 
ş
i se va numi
reuniunea
evenimentelor 
 A
 
ş
i
 B
; b) „
 A
 
ş
i
 B
” este evenimentul care se realizeaz
ă
dac
ă
 
ş
i numai dac
ă
se realizeaz
ă
 ambele evenimente
 A
 
ş
i
 B
, numit
intersec
 ţ 
ia
acestor evenimente
ş
i notate prin
 B A
;c) „non
 A
”, este evenimentul care se realizeaz
ă
dac
ă
 
ş
i numai dac
ă
nu se realizeaz
ă
 
 A
. Acest eveniment îl vom numi
contrar 
lui
 A
 
ş
i se noteaz
ă
 
 A
.Dac
ă
fiec
ă
rui eveniment îi ata
şă
m mul
ţ
imea de probe prin care se realizeaz
ă
,atunci opera
ţ
iile dintre evenimente revin la opera
ţ
iile respective dintre mul
ţ
imile de probecorespunz
ă
toare, ceea ce justific
ă
nota
ţ
iile a), b), c). Rezultatele opera
ţ
iilor cu evenimentesunt tot evenimente ata
ş
ate experimentului respectiv.

Activity (43)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Teodora Bujdei liked this
sfg3196 liked this
Cristea Viktor liked this
Alicia Patrick liked this
Flocea Emanuel liked this
Habean Iulia liked this
Andreea Nuţu liked this
Andreea Nuţu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->