Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Inv-2008-ch-6-1

Inv-2008-ch-6-1

Ratings: (0)|Views: 475|Likes:
Published by vanthiep50

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: vanthiep50 on Jul 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

 
AUTODESK INVENTOR - B
ản vẽ kỹ thuật
 
Nguy
ễn Văn Thiệp
 349
CHƯƠNG
6
B
ẢN VẼ KỸ THUẬT 2D
 
Chúng ta đ
ã nghiên c
ứu việc thiết kế một chi tiết hoàn chỉnh trong không gian 3 chiều
(3D) và các ràng bu
ộc để lắp ghép chúng thành cụm chi tiết. Trong chương này chúng ta nghiên
c
ứu các chức năng của
AutoDesk Inventor
 
để chuyển các hình chiếu của chi tiết hoặc cụm
chi ti
ết thành bản vẽ kỹ thuật (
Drawing
)
.Thành ph
ần tạo nên một bản vẽ kỹ thuật gồm:
 1-
 
T
ờ giấy
-
Sheet.
 2-
 
Các ph
ần tử trình bày của tờ giấy
-
Borders, Zones, Title Blocks
.3-
 
Các hình chi
ếu chi tiết hoặc cụm chi
ti
ết
-
Drawing Views
.4-
 
Các đường bổ trợ 
-
CenterLines
 5-
 
Nét v
-
Line Weight.
 6-
 
Ch
-
Text.
 7-
 
Ghi kích thước
-
Dimensions
.
8-
Ký hi
ệu bằng hình vẽ, sơ đồ
-
Symbols.
9-
 
Các ch
ỉ dẫn
-
Leaders.
 10-
 
B
ảng kê phần tử
-
Part List.
 N
ội dung của chương gồm:
 + Các l
ệnh đưa các hình
chi
ếu của chi tiết hoặc cụm chi tiết vào bản vẽ.
 + Các thi
ết lập cho một bản vẽ 2D.
 + T
ạo khung và khung tên cho bản vẽ.
 
+ Ghi kích thước và hoàn chỉnh các yêu cầu kỹ thuật của chi tiết hoặc cụm chi tiết.
 
+ Trao đổi với AutoCAD và các phần mềm khác.
 + In b
ản vẽ.
 
6.1 KH
ỞI TẠO BẢN VẼ KỸ THUẬT
 
6.1.1
 
L
ỆNH NEW
 
T
ạo một bản vẽ mới.
D
 ẠNG LỆNH:
 
Trình
đơn
 
File
New
Thanh công c
ụ:
GI
 ẢI THÍCH:
 
Inventor
luôn cho chúng ta các b
ản vẽ mẫu theo các tiêu chuẩn thế giới.
 Khi ra l
ệnh, một hộp thoại xuất hiện để chúng ta chọn bản mẫu kèm theo tiêu chuẩn.
Trong này có các t
ập tin mẫu theo các loại tiêu chuẩn.
Trong h
ộp thoại này có 3 mục là
Default
(m
ặc định),
English
(h
Anh
) và
Metric
(h
Mét
). Các m
ục này có sẵn các tập t
in m
ẫu.
 
 
AUTODESK INVENTOR - B
ản vẽ kỹ thuật
 
Nguy
ễn Văn Thiệp
 
350
1- Default
(m
ặc định). Các bản mẫu đều có tên là
Standard
, còn tiêu chu
ẩn kỹ thuật
ph
ụ thuộc và
o l
ệnh
Format -> Standard
.
2- English
(h
Anh
). Các t
ập tin mẫu của hệ Anh là
ANSI
 
đơn vị là
incher 
.
3- Metric
(h
Mét
):Trong này có các b
ản vẽ mẫu theo tiêu chuẩn
ISO, DIN, BSI, JIS, GB
.Chúng ta nh
ấn chọn vào các tập tin .
IDW
(b
ản vẽ 2D). Trong ví dụ này ta chọn
ISO.idw
.
 Khi ch
ọn bản vẽ theo tiêu chuẩn nào thì bản vẽ (
Sheet
) xu
ất hiện với khổ giấy (
Size
),khung b
ản vẽ (
Border
) và khung tên theo tiêu chu
ẩn đó.
Màn hình v
ẽ cho chúng ta hình một
t
ờ giấy
tr
ắng có kèm theo khung và khung tên theo
tiêu chu
ẩn
ISO
 
như dưới đây:
 
 
AUTODESK INVENTOR - B
ản vẽ kỹ thuật
 
Nguy
ễn Văn Thiệp
 351Trong
Trình duy
ệt
, xu
ất
hi
ện cây danh mục quản lý các đối tượng như sau:
 
Cách thao tác để hiện ra các mục con, cháu .... trong cây danh
m
ục đã được giải thích tại
ph
ần trước.
 Tên t
ập tin
 Tên t
ờ giấy (bản
Các t
ờ giấy có định dạng sẵn
 Khung b
ản vẽ
Khung tên

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
celebgirl liked this
Hai Luong liked this
baucat2 liked this
Thang Dao liked this
tva2012 liked this
Thinh Phan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->