Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Tap Kho-hoc Sinh Hoi Qua Email

Bai Tap Kho-hoc Sinh Hoi Qua Email

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,016|Likes:
Published by Nguyen Tu

More info:

Published by: Nguyen Tu on Jul 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2014

pdf

text

original

 
TƯ LIỆU LÀM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NHỮNG BÀI TẬP HAY. KHÓCẬP NHẬT: 24-7-2011I. chế di truyền biến (10) 8-2-2Câu 1.
Một gen mã hoá liên tục ở vi khuẩn mã hoá loại prôtêin A, sau khi bị đột biến đã điều khiểntổng hợp phân tử prôtêin B. Phân tử prôtêin B ít hơn prôtêin A một axit amin và có 3 axit amin mới.Giả sử không có hiện tượng dư thừa mã, thì những biến đổi đã xẩy ra trong gen đột biến là:A. Bị thay thế 15 cặp nuclêôtit.B. Mất 3 cặp nuclêôtit và thay thế 12 cặp nuclêôtit.
C. Mất 3 cặp nuclêôtit thuộc phạm vi 4 côdon liên tiếp nhau trên gen.
D. Mất 3 cặp nuclêôtit thuộc phạm vi 5 côdon liên tiếp nhau trên gen.
GiảiVí dụ
Khi chưa gbị đột biến…………………AT
G
XAG TA
A
GX
X
…………….(mạch 1)………………….TA
X
GTX AT
T
XG
G
…………….(mạch 2)Mất 3 cặp nuclêôtit thuộc phạm vi 4 côdon liên tiếp nhau trên gen.Sau khi mất 3 cặp nu GX; AT; XG cấu trúc mã sẽ thây đổi……………………ATX AGT AGX……………….(mạch 1)……………………TAG TXA TXG …………….....(mạch 2)
Câu 2.
Ở 1 gen có 3 alen: alen A1 mã hóa cho enzim E1 xúc tác cho quá trình tổng hợp sắc tố đỏ, alenA2 tổng hợp 1 loại enzim ko có hoạt tính; alen A3 tổng hợp protein B là protein gây chết. Enzim E1 cóthể giữ tốc độ phản ứng ở mức bình thường ngay cả khi nồng độ nó giảm xuống một nửa. Dạng đột biến nào sau đây được gọi là đột biến lặn?
A. Đột biến A1 thành A2
B. Đột biến A2 thành A3C. Đột biến A1 thành A3D. Đột biến A2 thành A1
Giải
A2 tổng hợp 1 loại enzim ko có hoạt tính, vì vậy A2 xêm như một alen lặn. Nên đột biến
A1 thành A2
được gọi là đột biến lặn
Câu 3 
Một loài có bộ NST 2n= 24, có bao nhiêu loại
giao tử bình thường
được tạo ra từ quá trìnhgiảm phân của các
đột biến thể ba
(2n+1) ở loài này?A. 2^11
B. 2^12
C. 2^ 24D. 2^ 23
Câu 4: Cơ thể kiểu gen cho ra bao nhiêu loại giao tử, nếu CD (cd) liên kết hoàntoàn còn AB (ab) có hoán vị và không phân li trong kỳ sau II?A. 8.B. 12.C. 16.D. 24
 
GIAIa. Xet cap gen (AB//ab)Dau // the hien 2 NST tronh cung cap dong dang chua 2 cap gen AB & abO pha G1 tu nhan doi thanh (AB//AB) va (ab//ab)
1
 
Do trao doi cheo o ky truoc 1 nen co hoan vi gen. Ket qua lan phan bao giam phan I cho 4 loai tebao co bo NST n kep nhu sau(AB//aB) & (Ab//ab) hoac (AB//Ab) & (aB//ab)Vi không phân li trong kỳ sau II nen ket thuc ky sau 2 se cho cac kieu giao tu:(AB//aB) ; (Ab//ab) ; (AB//Ab) ; (aB//ab) => 4 kieu- Xet cap gen CD//cd: Vi lien ket hoan toan nen cho 2 kieu giao tu CD = cd.Vay so kieu giao tu = 4 x 2 = 8{(AB//aB) : (Ab//ab): (AB//Ab): (aB//ab)} { CD : cd}= (AB//aB)CD : (Ab//ab)CD: (AB//Ab)CD: (aB//ab)CD :(AB//aB)cd : (Ab//ab)cd: (AB//Ab)cd:(aB//ab)cdCâu 6:
Ở giới cái một loài động vật (2n = 24), trong đó bốn cặp NST đồng dạng có cấu trúc giốngnhau, giảm phân có
trao đổi chéo đơn
xảy ra ở 2 cặp NST, số loại giao tử
tối đa
A. 1024. B. 4096. C. 16384. D. 16.
Giải:
Có 4 cặp đồng dạng
có cấu trúc giống nhau
, vậy còn lại có 8 cặp đồng dạng có
cấu trúc khác nhau.
Để có
số loại giao tử tối đa
(theo yêu cầu của đề) thì bắt buộc trong giảm phân có trao đổi chéo đơnxảy ra ở 2 trong số 8 cặp đồng dạng có cấu trúc khác nhau; không xảy ra trao đổi chéo đơn ở 2 trongsố 4 cặp đồng dạng có cấu trúc giống nhau
Vậy số kiểu giao tử khác nhau về thành phần NST của bố mẹ là:4
2
x 2
(8-2)
= 4
2
x 2
6
= 2
4
x 2
6
=1024 . Chọn đáp án ACâu 7:
Trong quá trình dịch mã tổng hợp chuổi polypeptit, axit amin thứ (p+1) được liên kết với axitamin thứ p của chuổi pooly peptit để hình thành liên kết péptít mới hợp bằng cách:
A
. Gốc COOH của axit amin thứ p+1 kết hợp với nhóm NH
2
của axit amin thứ p.
B
. Gốc COOH của axit amin thứ p kết hợp với nhóm NH
2
của axit amin thứ p+1.
C
. Gốc NH
2
của axit amin thứ p+1 kết hợp với nhóm COOH của axit amin thứ p.
D
. Gốc NH
2
của axit amin thứ p kết hợp với nhóm COOH của axit amin thứ p+1.
Câu 8:
Tất cả các loại ARNt đều có một đầu để gắn axit amin khi vận chuyển tạo thành aminoacyl-tARN là đầu có 3 ribônuclêôtit lần lượt:
A
. ….XXA-3’OH
B
. ….AXX-3’OH
C
. ….XXA-5’P
D
. …AXX-5’P
Câu9:
Chiều đọc mã di truyền ở mã gốc, mã sao và đối mã lần lượt như sau:
A.
3’OH->5’P; 5’P->3’OH; 3’OH->5’P.
B
. 3’P->5’OH; 5’OH->3’P; 3’P->5’OH.
B.
5’P->3’OH; 3’OH->5’P; 3’OH->5’P.
C
. 3’OH->5’P; 5’P->3’OH;5’P->3’OH.
Câu 10-
Cho bộ NST 2n = 4 ký hiệu AaBb (A, B là NST của bố; a, b là NST của mẹ). Có 200 tế bàosinh tinh đi vào giảm phân bình thường hình thành giao tử, trong đó:- 20% tế bào sinh tinh có xẫy ra hiện tượng bắt chéo tại 1 điểm ở cặp nhiễm sắc thể Aa, còn cặp Bb thìkhông bắt chéo.- 30% tế bào sinh tinh có xẫy ra hiện tượng bắt chéo tại 1 điểm ở cặp nhiễm sắc thể Bb, còn cặp Âa thìkhông bắt chéo.- Các tế bào còn lại đều có hiện tượng bắt chéo tại 1 điểm ở cả 2 cặp nhiễm sắc thể Aa và BbSố tế bào tinh trùng chứa hoàn toàn NST của mẹ
không mang gen trao đổi chéo
là:
A
. 50
B
. 75
C
. 100
D
. 2002
 
Câu 11.
Ở người có sự chuyễn đoạn tương hỗ xẩy ra giữa NST số 13 và NST số 18 .Tế bào giảm phânsinh giao tử sẽ có tối đa bao nhiêu loại giao tử khác nhau về nguồn gốc bố mẹ của 2 cặp NST này.
A.
8
B
. 16
C
. 20
D
. 24
1.
 
Giải của HS
:xét 2 NST ký hiệu: 13+13- 18+18- (dấu + là NST của bố. dấu – là NST của mẹ)Sau khi chyển đoạn tương hỗ sẽ cho tế bào có bộ NST 4 khả năng sau:(a) 13+*13- 18+*18- ; trao đổi giữa 13+ và 18+(b) 13+*13- 18+18-*; trao đổi giữa 13+ và 18-(c) 13+13-* 18+*18-; trao đổi giữa 13- và 18+(d) 13+13-* 18+18-* trao đổi giữa 13- và 18-Với khả năng (a) khi giảm phân sẽ cho 4 kiểu giao tử13+*18+*; 13+*18- ; 13- 18+*; 13- 18- ;Với khả năng (b) khi giảm phân sẽ cho 4 kiểu giao tử13+*18+; 13+*18-*; 13- 18+; 13- 18-*;Với khả năng (c) khi giảm phân sẽ cho 4 kiểu giao tử13+18+*; 13+18-; 13-* 18+*; 13-* 18-;Với khả năng (d) khi giảm phân sẽ cho 4 kiểu giao tử13+18+; 13+18-*; 13-* 18+; 13-* 18-*;Vậy sẽ cho tối đa 4+4+4+4 =16 kiểu giao tử 
2. ĐÁP ÁN (của Dũng)
Quy ước cặp NST số là A và a ;cặp NST số 13 là B và b.chuyễn đoạn giữa cặp 18 và 13 :1.
A chuyễn đoạn với B tạo ra 2 NST mới là : A
B
và B
A
Ở kì giữa của giảm phân NST có dạng AA
B
aa BB
A
 bbTạo ra 4 giao tử bình thường : AB ;Ab ;aB ;ab5 giao tử đột biến : A
B
B
A
;A
B
B ;A
B
b ;AB
A
; aB
A
;2.
A chuyễn đoạn với b tạo ra 2 NST mới là : A
b
và b
A
Tạo ra 5 giao tử đột biến mới3 .
a chuyễn đoạn với b tạo ra 2 NST mới là : a
B
và b
A
(SAI)a chuyễn đoạn với b tạo ra 2 NST mới là a
b
và b
a
(ĐÚNG)
Tạo ra 5 giao tử đột biến mới4.
a chuyễn đoạn với B tạo ra 2 NST mới là : a
B
và B
A
Tạo ra 5 giao tử đột biến mới3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tran Trang liked this
HưngNguyễn liked this
dap_xe_noisantruong liked this
lnhdn2002 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->