Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
POLEMIKA SHQIP nga Flori Bruqi (231 faqe)

POLEMIKA SHQIP nga Flori Bruqi (231 faqe)

Ratings: (0)|Views: 261|Likes:
Published by shefdomi
Fjala e recensentit
Reagime dhe polemika që s€dojnë të pavërtetat serbe të kohës?!...
Naim Kelmendi,shkrimtar-Prishtinë
Në librin “Polemika shqip”, shkrimtari Flori Bruqi, spikat me sensin për
të polemizuar,në të shumtën për të reaguar në shumë çështje, që për temë
kishin atë,çështjen e të vërtetës historike shqiptare,por të shkruara dhe të
thëna në kohë dhe hapësirë të caktuar nga emra akademikësh serbë dhe
shkruesish serbë.
Polemisti Flori Bruqi, në blogun e tij virtual:”Foart Press”, “Politika” etj.
Polemizon dhe reagon shpejtë kundrejtë të pavërtetave të thëna nga akëcilët
akademikë serbë, që me “të vërtetën” e tyre publike, ushqenin opinionin ven-
dor e ndërkombëtar për akëcilën çështje a problematikë kundër çështjes
shqiptare, qoftë politike,historike, etnike etj.Flori Bruqi polemizon intelek-
tualisht dhe me kundërargumente kundrejtë shpi$es publike serbe,më mirë
të thuhet, kundër rrenës serbe,që sipas thënies së njohur të Dobrica Qosiçit
etj, është moral serb,për ta mendësuar opinionin me pseudoinformim, me
pseudoshkencë,me pseoudoplitikë etj,por që këtyre, polemisti Flori ua
heq maskën me kundërargumente.Pra, në këtë libër, që përmbledhë,në të
shumtën polemikat e kohës së pasluftës për shumë çështje,sa të ndieshme,
siç është e vërteta mbi masakrën e Reçakut, aty ku më 1999 ishte kryer krim
kundër njerëzimit, apo shumë çështje të tjera, që nga pseudoshkruesit,pse
udoakademikët,pseudointelektualët serbë të Beogradit,interpretoheshin
ndryshe nga ajo që ishte e vërtetë e përmnjëmendët, Flori Bruqi i problem-
atizon çështjet, kuptohet reagon pas shkrimit të atyre, për t’i ndriquar dhe
për t’i vënë në vend të vet të vërtetat,apo për t’ua thënë secilës emrin e vet
ashtu siç e kanë në të vërtetë.Sepse,krimi e ka emrin krim,shpi$a e ka emrin shpi$e,masakra e ka emrin masakër,e kështu me radhë.Ky libër ofron mjaft
material të polemikës,një zhanër ky,jo fort i lëruar në letrat tona të kohës
moderne,por ja që, Flori Bruqi,reagon dhe polemizon në nivelin më të mirë me
pseudoshkencën serbe…Në të vërtet,ky libër ofron për lexuesin edhe mjaft
reagime të tjera nga shkrues të ndryshëm në Blogun virtual”Floart Press”.Në
këtë libër,jipet gjithashtu një listë e gjatë emrash të të vrarëve shqiptarë,me
datëlindje dhe vende ku janë masakruar apo vrarë, në luftën e fundit më
1998-1999 në Kosovë, nga ish ushtria,policia apo paramilitarët serbë.Kështu
që edhe ky kapitull plotëson një anë tjetër të vërtetash, mbi krimet serbe në
Kosovë, e që plotësojnë atë kriterin e polemikës argumentuese në raport me
polemizuesin/shkruesin shpifës e falsi%kator të vërtetash historike,politike
etj.Flori Bruqi,reagon dhe polemizon duke mos dashur që t’i lë të heshtura
çështjet,në të shumtën,atëherë kur ata, nga tabori i “intelektualizimit”serb, pa
argumente, shkruajnë e gënjejnë, për çështjet, tashmë të njohura edhe nga
opinioni botëror.
Fjala e recensentit
Reagime dhe polemika që s€dojnë të pavërtetat serbe të kohës?!...
Naim Kelmendi,shkrimtar-Prishtinë
Në librin “Polemika shqip”, shkrimtari Flori Bruqi, spikat me sensin për
të polemizuar,në të shumtën për të reaguar në shumë çështje, që për temë
kishin atë,çështjen e të vërtetës historike shqiptare,por të shkruara dhe të
thëna në kohë dhe hapësirë të caktuar nga emra akademikësh serbë dhe
shkruesish serbë.
Polemisti Flori Bruqi, në blogun e tij virtual:”Foart Press”, “Politika” etj.
Polemizon dhe reagon shpejtë kundrejtë të pavërtetave të thëna nga akëcilët
akademikë serbë, që me “të vërtetën” e tyre publike, ushqenin opinionin ven-
dor e ndërkombëtar për akëcilën çështje a problematikë kundër çështjes
shqiptare, qoftë politike,historike, etnike etj.Flori Bruqi polemizon intelek-
tualisht dhe me kundërargumente kundrejtë shpi$es publike serbe,më mirë
të thuhet, kundër rrenës serbe,që sipas thënies së njohur të Dobrica Qosiçit
etj, është moral serb,për ta mendësuar opinionin me pseudoinformim, me
pseudoshkencë,me pseoudoplitikë etj,por që këtyre, polemisti Flori ua
heq maskën me kundërargumente.Pra, në këtë libër, që përmbledhë,në të
shumtën polemikat e kohës së pasluftës për shumë çështje,sa të ndieshme,
siç është e vërteta mbi masakrën e Reçakut, aty ku më 1999 ishte kryer krim
kundër njerëzimit, apo shumë çështje të tjera, që nga pseudoshkruesit,pse
udoakademikët,pseudointelektualët serbë të Beogradit,interpretoheshin
ndryshe nga ajo që ishte e vërtetë e përmnjëmendët, Flori Bruqi i problem-
atizon çështjet, kuptohet reagon pas shkrimit të atyre, për t’i ndriquar dhe
për t’i vënë në vend të vet të vërtetat,apo për t’ua thënë secilës emrin e vet
ashtu siç e kanë në të vërtetë.Sepse,krimi e ka emrin krim,shpi$a e ka emrin shpi$e,masakra e ka emrin masakër,e kështu me radhë.Ky libër ofron mjaft
material të polemikës,një zhanër ky,jo fort i lëruar në letrat tona të kohës
moderne,por ja që, Flori Bruqi,reagon dhe polemizon në nivelin më të mirë me
pseudoshkencën serbe…Në të vërtet,ky libër ofron për lexuesin edhe mjaft
reagime të tjera nga shkrues të ndryshëm në Blogun virtual”Floart Press”.Në
këtë libër,jipet gjithashtu një listë e gjatë emrash të të vrarëve shqiptarë,me
datëlindje dhe vende ku janë masakruar apo vrarë, në luftën e fundit më
1998-1999 në Kosovë, nga ish ushtria,policia apo paramilitarët serbë.Kështu
që edhe ky kapitull plotëson një anë tjetër të vërtetash, mbi krimet serbe në
Kosovë, e që plotësojnë atë kriterin e polemikës argumentuese në raport me
polemizuesin/shkruesin shpifës e falsi%kator të vërtetash historike,politike
etj.Flori Bruqi,reagon dhe polemizon duke mos dashur që t’i lë të heshtura
çështjet,në të shumtën,atëherë kur ata, nga tabori i “intelektualizimit”serb, pa
argumente, shkruajnë e gënjejnë, për çështjet, tashmë të njohura edhe nga
opinioni botëror.

More info:

Published by: shefdomi on Jul 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/27/2013

 
]@FLGCEN QK^C]
>
Of`zc Jz|~c
]@FLGCEN QK^C]
 
Z
N
 
Of`zc Jz|~c
:
Jcjfc`xlen
OLDCEQC
Zlhnex`z
DLKNX Q$K@[KN
Zlaldqldx
DNCG ELFGLDHC
Jnffcdn hkl xkszinxledcel
ÂNI\] ENIXNYC
Z\B@_N NZX
 
]zcqkxcdå:==3
Z
N

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Norbert liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->