Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ODTÜde Emeğin Sesi - Temmuz 2012

ODTÜde Emeğin Sesi - Temmuz 2012

Ratings: (0)|Views: 72|Likes:
Published by Mehmet Mutlu
Eğitim-Sen ODTÜ İşyeri Temsilciliği Bülteni
Eğitim-Sen ODTÜ İşyeri Temsilciliği Bülteni

More info:

Published by: Mehmet Mutlu on Jul 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2012

pdf

text

original

 
ODTÜ’DE EMEĞİN SESİ
 
EĞİTİM
-
SEN A 5 N. Ş ODTÜ T A H B
 
S 4
-
T 2012
 
Kamu Emekçilerinin Hakları  ve Özgürlükleri İçin Mücadele Eden 76 KESKli Sendikacı
 
Cezae vlerinde
 
!
 
KESKKESK
 
SUSSUS
-- 
 TU TU
-- 
RURU
-- 
LALA
-- 
MAZMAZ
 
 
 
ODTÜ’DE EMEĞİN SESİ
 
2
 
“İleri Demokrasi”nin Son İcraatı:
25 Haziran Pazartesi sabahı, yine “şafak ope-rasyonları”na uyandık. Bu kez, hedee kamuemekçilerinin demokrak kitle örgütü olan veemek, özgürlük ve halkların kardeşliği temelin-de mücadelesini yürüten KESK ve alnda ör-gütlenen sendikalar vardı. Özel yetkili AnkaraCumhuriyet Başsavcı Vekilliği, KCK soruşturma-sı kapsamında 58 kişi hakkında gözal ve 14kişi hakkında da arama kararı çıkardı. Araların-da KESK Genel Başkanı Lami Özgen de olmaküzere, çoğunluğu Ankara ve Diyarbakır’danolan çok sayıda sendika yönecisi ve üyesi gö-zalna alındı, KESK ve Eğim
-
Sen Genel Mer-kezleri de dâhil çok sayıda sendika binasındaaramalar yapıldı. Mahkeme heye; önce arala-rında SES, Tüm Bel
-
Sen, Eğim Sen ve TarımOrkam Sen yönecilerinin de bulunduğu 22kişinin tutuklanmasına karar verirken, 12 kişide serbest bırakıldı. Sonrasında ise, tutuklamatalebiyle mahkemeye sevk edilen 13 sendikacı-dan, 6'sı tutuklandı. Aralarında KESK BaşkanıLami Özgen'in de olduğu 7 kişi ise serbest bıra-kıldı.
 
Greve KatılMA, Slogan AtMA, Pankart TaşıMA
 
AKP’nin “ileri demokrasisi”, emeğin örgütlümücadelesini kırmak için çeşitli hamlelerle da-ha da ileri noktalara gidiyor. Çok değil birkaçhaa önce THY emekçilerinin temel anayasalhakkı olan grev hakkı Meclis’ten geçirdikleri biryasa ile gasp edildi. TOGO’da, CEHA’da, Kam-pana Deri’de ve Türkiye’nin daha birçok yerin-de insanca bir yaşam için örgütlenme yolunuseçen binlerce emekçi AKP’nin zulmüyle ser-mayenin merhameni kabule zorlanıyor.KESK’e yapılan son saldırı da, AKP’nin bu genelsiyaseyle oldukça uyumlu. Savcılık sorgusun-da sendika yönecisi ve üyelerine yönellensorular, emek ve demokrasi düşmanı AKP’yiteşhir etmek için yeterli. "21 Aralık 2011'dekisağlık örgütleriyle düzenlenen genel greve ne-den kaldınız? Başbakanlığa yürüyerek bordroyakma eylemine neden kaldınız?" gibi soru-lar, KESK’in örgütlediği grev ve eylemleri illegalgösterme çabasından başka bir şey değildir.Dahası, ikdarın taşeron birimleri olarak çalı-şan polis ve savcılık, “KESK'li kadınlar onuru-muzdur”, “AKP'ye teslim olmayacağız”, “Zafer
KESK’i Tasfiye Saldırısı
 
KESK, 1990’                    -. Ö    21 A G, 4+4+4 G  E  23 M- G  AKP’         -. KESK ,   â  
-
  ,T  K        .
 
ODTÜ’DE EMEĞİN SESİ
 
3
 
direnen emekçinin olacak” gibi sloganları at-mışsınız" diyerek, evrensel ve anayasal bir hakolan ifade özgürlüğünün kullanılmasını bile“terör örgütü” üyeliğine delil olarak kullanabil-mekte.
Amaç: Türk ve Kürt Emekçilerinin ÖrgütlüMücadelesini Kırmak
 
KESK, 1990’lardan ibaren her türlü baskı veyıldırma polikalarına direnen ve emekten vehalkların kardeşliğinden yana olan mücadelesi-ni kararlılıkla sürdüren sendikalgüç birliğidir. Özellikle sondönemde örgütlediği 21Aralık Grevi, 4+4+4Grev ve Eylemleri ve23 Mayıs Grevi ileAKP’nin kurmayaçalışğı düzenetemelden çomaksokan bir siyasetizlemektedir. KESKayrıca, oluşturul-maya çalışılan mu-hafazakâr ve şove-nist
-
milliyetçi iklimekarşı, Türk ve Kürtemekçilerinin bir araya gel-diği dayanışma ve mücadeleçasıdır.Tüm bunların farkında olan AKP, son dönemdeKESK’e bağlı sendikalara karşı saldırısını zatenyoğunlaşrmış. Şubat 2012’de yine KCK ope-rasyonları kapsamında KESK’li kadın sendikacı-lar tutuklanmış. KESK’in örgütlediği her eylem-den sonra, üyelerimize çeşitli yollarla soruştur-malar açılmış ve yıldırma siyase izlenmiş. Buson operasyon dalgası ise, KESK bünyesinde yö-neci kadrolarında örgütlü olan Kürt emekçile-rini temizleme saldırısıdır. Toplumsal muhalefe- sindirme amacıyla terplenen diğer davalarınyanında bir “torba dava” haline gerilmiş olanKCK üzerinden bir yandan KESK, kamu emekçi-lerinin ve halkın gözünde illegal gösterilmeyeçalışılmakta, diğer yandan ise Kürt emekçileriy-le örülen mücadele köprüsü kırılmaya çalışıl-maktadır.
Adliye Önünde DemokrasiŞöleni
 
KESK’li yöneci ve üyeleri-mize yönelik bu son sal-dırı, Türkiye halkları nez-dinde kınanmış ve tümilerici kurum ve örgütlertarandan lanetlenmiş-r. Gözal ve tutuklamahaberini alır almaz hare-kete geçen yüzlerce KESKemekçisi Türkiye’nin dört biryanından Ankara’ya gelerekgünlerce Ankara Adliyesi’ndeonur nöbe tutmuş ve yapılan an
-
demokrak uygulamalara karşı oluşturdukla-rı demokrasi şöleninde Adliye’nin soğuk duvar-larına şunu haykırmışr: “İnadına sendika, ina-dına KESK!”. Dayalan düzene karşı durmak içinyapılması gereken, emek siyaseni ve KESK’idaha fazla ve güçlü bir şekilde sahiplenmekr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->