การแสดงผลบน SCRIBD.COM อาจผิดเพี้ยน (ขึ้นอยู่กับว่าใช้โปรแกรมท่องเว็บใด และ การตั้งค่าเรื่องภาษา) แต่เมื่อ Download เอกสารลงมาแล้ว จะสามารถดูได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม อาจต้องใช้ Facebook Account ในการLogin หรือ สร้าง User ของ SCribd ขึ้นมาใหม่ โครงการวิจัย “การพัฒนาและปรับปรุงลอจิสติกส์และโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมหนังสือของไทย (Logistics and Supply Chain Development and Improvement for Thailand Book Industry)” ริเริ่มโดย บริษัท อี.ไอ.สแควร์ พับลิชชิ่ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือกึ่งวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ การปรับปรุงกระบวนการ การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นต้น จากการเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมหนังสือของไทย และต้องการเห็นการพัฒนาปรับปรุงเกิดขึ้นในอุตสาหกรรม อี.ไอ.สแควร์ พับลิชชิ่ง ได้เสนอขอและได้รับทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาปรับปรุงจากสำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ ในกลุ่มเรื่องที่ 11 การวิจัยโลจิสติกส์ ของงบประมาณปี 2553 โดยมี นางบัญจรัตน์ สุหฤทดำรง กรรมการผู้จัดการบริษัท อี.ไอ.สแควร์ พับลิชชิ่ง จำกัด เป็นผู้อำนวยการแผนงาน และได้รับการสนับสนุนร่วมจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ติดต่อ อี.ไอ.สแควร์ ได้ที่ publishing@eisquare.comsee more