Daniel Mendoza-Anciano

Background Image: Ang Sinaunang Pilipino

Estudyante ng kasaysayan at Guro ng bayan.see more