Ahmad Muaz

Demi merealisasikan agar kaum muslimim berpegang teguh kepada Al-quran dan As-sunnah saya insyaallah akan ketengah sebanyak mungkin persolan solat agar kita meneliti secara teliti agar mengikut solat sebagaimana Rasulullah saw solat. Hanya kepada Allah kita memuji dan selawat dan salam sentiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw.see more