UNICEF Sverige

U

UNICEF är världens ledande barnrättsorganisation. Vi har FN:s uppdrag att förverkliga barns rättigheter. Vi ser till att barn får hälsovård, god näring, rent vatten, en skola att gå till och vi gör allt vi kan för att skydda dem mot våld och övergrepp. see more