Start Listening

Tagalog Short Works - Vol. 1

Published by
Narrated by
Ratings:
17 minutes

Summary

Ipinakikilala ng mga boluntaryo ng Librivox ang isang koleskyon ng mga gawaing Tagalog sa pampublikong pag-aari. Ang mga sumusunod na bahagi ay pinili ng mga mababasa...

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.