Start Listening

Wetenschap versus Godsdienst: Een Hoorcollege over Grote Conflicten, Van Copernicus Tot Dawkins

Written by
Narrated by
Ratings:
9 hours

Summary

Wanneer men de wording van onze moderne westerse cultuur wil begrijpen, is er nauwelijks een fascinerender onderwerp te bedenken dan de verhouding tussen wetenschap en godsdienst. Herman Phlipse behandelt aan de hand van enkele individuele denkers uit de wetenschapsgeschiedenis, van Copernicus en Galilei, tot Darwin en Dawkins, de vraag hoe deze verhouding is veranderd onder invloed van wetenschappelijke ontdekkingen.

InhoudCollege 1. De Copernicaanse Revolutie
Blok I. De wetenschapshistorische achtergrond
Blok II. De Copernicaanse Revolutie en de Christelijke Reactie
Blok III. Rheticus' tractaat Epistola de terrae motu

College 2. Paus Urbanus VIII contra Galileï
Blok I. Van Copernicus (1473-1543) tot Galileï (1564-1642)
Blok II. Van Siderius Nuntius (1610) tot de veroordeling (1633).
Blok III. Retrying Galileo, 1633-1992

College 3. Descartes en Spinoza. twee Atheïsten?
Blok I. Het nieuwe cartesiaanse wereldsysteem
Blok II. Spinoza's eliminatie van de transcendente God
Blok III. La Querelle d'Utrecht; Transsubstantiatie; Bijbelinterpretatie.

College 4. Mechanicisme van Newton tot Laplace
Blok I. Van Descartes (1596-1650) naar Newton (1642-1727)
Blok II. Newtoniaanse theologie
Blok III. Newton contra Newton. de demise van Newtoniaanse natuurlijke theologie

College 5. Geologie en Geochronologie
Blok I. Bijbelse geochronologie
Blok II. Geologie versus Christendom
Blok III. Modernere meetmethoden

College 6. Darwin versus Paley
Blok I. Natuurlijke theologie en Evolutie
Blok II. De evolutietheorie van Charles Darwin (1809-1882)
Blok III. Creationisme versus evolutietheorie

College 7. De Big Bang en het nieuwe creationisme
Blok I. Het expanderend heelal en de Big Bang
Blok II. Fine-tuning en anthropische beginselen
Blok III. Dawkins versus Intelligent Design

College 8. Godsdienst in ons tijdperk van wetenschap
Blok I. Het probleem der religieuze onderzoeksmethoden
Blok II. Het probleem van de autoriteit van openbaringen
Blok III. Bieden intuïtionistische of niet-cognitieve interpretaties van religie uitkomst?

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.