Start Reading

אש בבתי המלאכה

Ratings:
Length: 2 hours

Summary

חבורת ילדים אלמונים נקלעת למבצע חבלה של הלח"י – לוחמי חירות ישראל, בבתי המלאכה של הרכבות באיזור מפרץ חיפה. במהלך הקרב הקשה עם הבריטים, הם מצליחים, בתושיה רבה, להציל כמה רובים של הלוחמים היהודים.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.