Start Reading

המלך ממדו

Ratings:
Length: 1 hour

Summary

המלך ממדו, הנסיכה מירנדה, הגנן בוטילה, הענק כסילוסומוסה - הם כמה מהדמויות המופיעות בספר זה המכיל שש-עשרה אגדות.
רק יחידי סגולה כותבים בימינו אלה אגדות. שלומית כהן אסיף נמנית עם מיעוט זה.
"המלך ממדו" זכה בפרס אקו"ם לשנת תשל"ח.
בדו"ח ועדת השופטים נאמר בין השאר: הסופרת בחרה לנושא אגדותיה התרחשויות דמיוניות. המיקום והזמן נעדרים לגמרי. ואף על פי כן נשקפת המציאות מבעד למעטה הסיפור. המלכים הם מלכים, הנסיכות הן נסיכות, אבל בפנימיותם הם יצורים של ממש.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.