Start Listening

נעמי ואפרוח לא

Ratings:
5 minutes

Summary

בבוקר נעמי קמה, מצחצחת שיניים, אוכלת ארוחת בוקר והולכת לגן .
ואפרוח ?
לא !
נעמי בונה מגדל מקוביות, מאכילה את הבובות, מציירת, מנמנמת .
ואפרוח ?
לא !
בסופו של יום ארוך נעמי חוזרת הביתה, מתרחצת והולכת לישון .
ואפרוח?
גם אפרוח ישן ?

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.