Start Listening

שביל של רגלים קטנות

Written by
Narrated by
Ratings:
1 hour

Summary

משתתף במצעד הספרים תשע"ח.
אין להם בית, אין להם בית ספר,
והם אף פעם לא חוזרים לאותו מקום.
תשעה ילדים נודדים במדבר הלוהט והעצום. הם לא לבד —
הם חלק מחבורה ומעם שלם שהולך כבר שנים בדרך ממצרים לארץ רחוקה ומבטחת. עילם, עטרה וחבריהם נפגשים בכל ערב סביב המדורה, וביום מחפשים הרפתקאות בין החולות.
מה קורה לכל אחד ואחת מהם במהלך המסע הארך הזה,
שנדמה שאין לו סוף?
משתתף המעד הספרים תשע"ח.
שביל של רגלים קטנות מחיה את אחד הספורים המכוננים של
עם ישראל דרך ספורה של חבורת ילדים שהמדבר הוא הבית שלה.
יערה ענבר, מחברת הספרים "בקול ובלחש" ו"חלום של בין השמשות", כותבת מתוך חבור עמק הן לילדות של עצמה
ושל חמשת ילדיה והן לעולם המרתק של המקורות היהודיים.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.