Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Belle en het Beest
Belle en het Beest
Belle en het Beest
Audiobook6 minutes

Belle en het Beest

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Een sprookje van Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve met als onderwerpen: eerlijkheid, vooroordelen en liefde. 

De moraal van het verhaal is: Innerlijke schoonheid is het mooist.

Het verhaal is geschikt voor kinderen van 7 jaar, 8 jaar en 9 jaar.

Het verhaal is geschikt voor groep 4, groep 5 en groep 6.

LanguageNederlands
PublisherRiriro Audio
Release dateAug 31, 2022
ISBN9798822626508
Belle en het Beest

Related to Belle en het Beest

Related audiobooks

Reviews for Belle en het Beest

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words