From the Publisher

Omagiu Măriei Sale, Cititorul
Motto:”E vreme de suflet, de ridicat un altar, / E vreme de adunat din istoria ta, pagini de sanctuar; / Ca pasărea care se-ntoarce din departe / La vechiul cuib, cuminte / Vino cu mine înapoi, să facem o carte Din aduceri aminte” ( Benone Burtescu – “Adu-ţi aminte”).
De-a lungul anilor, am primit multe telefoane de la cititori. Şi tot de la cititori păstrez maldăre de scrisori. Pe cei mai mulţi nu i-am văzut niciodată. Le-am cunoscut însă înţelepciunea şi frumuseţea lor sufletească. Telefoanele şi scrisorile primite de la aceşti sensibili consumatori de artă, le-am simţit ca pe nişte bucurii trecătoare, dar deosebit de stimulatoare, în acele momente ale scrisului meu. Oricât m-aş strădui, nu mai pot retrăi acele clipe de bucurie, cu intensitatea şi ritmul bătăilor inimii mele de atunci. Faptul de a putea împărtăşi o parte dintre bucuriile şi gândurile transmise pe calea undelor şi a scrisorilor, îmi dă sentimentul utilităţii şi al comuniunii, al continuităţii şi al împlinirii unei datorii sacre faţă de lumea în care sunt fericit că mai trăiesc. Şi dacă astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de bucurii, de ce nu am purcede a ne recrea pe noi înşine, cu ideile şi bucuriile noastre, răsplătindu-ne unii pre alţii?
Exilul a însemnat pentru mine, mai presus de orice, libertatea de a mă exprima. Dar această libertate nu ar fi fost suficientă, dacă scrisul meu nu ar fi găsit acel imens suport din partea cititorilor. Pe ei i-am căutat de la început şi m-am bucurat când i-am descoperit, în familie, printre prieteni şi cunoscuţi, printre editorii sensibili care m-au publicat, dar mai ales printre abonaţii şi cumpărătorii de ziare, reviste şi cărţi, sau pur şi simplu, printre miile de necunoscuţi din lumea cea mare. Scriind toate acestea, nu vreau decât să aduc un omagiu noţiunii de cititor, autor sau neautor, înţeles deopotrivă ca spirit însetat de Adevărul conţinut în “Lumina Cunoştinţei”.
Acestor iubitori ai luminii din cuvânt, le datorez cu prisosinţă rândurile de faţă, pe care le voi întrerupe cu subtitluri inspirate din convorbiri şi scrisori memorabile.
Din Youngstown, Ohio, am primit nişte cuvinte generoase, însoţite de îndemnuri, cu o delicată nuanţă creştină: “M-am bucurat să primesc aceste cărţi de la Dumneavoastră şi m-ar bucura mult să ştiu că mai scrieţi şi lăsaţi “muza” să vorbească. Acum, mai mult ca oricând, toţi avem nevoie de hrană spirituală. Ferice de cel ales să aducă această hrană… Cu dragoste în Domnul Hristos! Pr. Remus Bleahu”.
Vă mulţumesc, Părinte! Cuvintele Sfinţiei Voastre mă inspiră şi îmi dau putere să ignor propria-mi suferinţă şi să-mi reiau scrisul, acum, după aproape trei luni de întrerupere. Căci ce ar putea fi mai folositor pentru cei ce mă citesc şi pentru cei ce scriu, ca şi mine, decât să le ofer o parte din bucuria bucuriei mele de a mai trăi?
Au trecut mulţi ani de când primesc şi citesc literatură scrisă de exilaţi români de pe diferite meridiane ale planetei. Sunt profund impresionat de talentul multora dintre aceşti autori, ca şi de valoarea scrierilor ce le semnează, multe dintre ele fiind publicate în regie proprie, deci prin eforturi de renunţare la priorităţi de ordin personal şi ignorând riscul de a nu fi recenzaţi la vreme, de critica literară.
Iată de ce mi-am făcut eu însumi o misiune din a aduce, într’un timp cât mai scurt, asemenea autori, în atenţia publicului cititor de aici şi din ţară. O asemenea lucrare a avut ca efect imediat, o mai mare fluenţă a scrisorilor ce le-am primit.
Însemnările din această carte sunt rezultatul unui proiect mai vechi, cuprinzând idei de interes general, ce ar putea interesa un public mai larg, doritor să cunoască ceva despre preocupările spirituale din comunitatea româno-americană şi di alte comunităţi româneşti din lume.
Published: iUniverseBooks on
ISBN: 9781440118975
List price: $3.99
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for These Passing Joys