Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla pocz?tkuj?cych webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice by Jennifer Niederst Robbins - Read Online
Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla pocz?tkuj?cych webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice
0% of Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla pocz?tkuj?cych webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice completed

About

Summary

Jak zacz?? pisa? strony internetowe? Jak wybra? odpowiednie narz?dzia do tworzenia witryn? Jak budowa? arkusze stylów i optymalizowa? ?ród?o strony HTML?

Od czego mam zacz??? Czy ja si? do tego nadaj?? Nie mam na to czasu...Wielu z nas w?a?nie z takim nastawianiem zabiera si? do pisania swojej pierwszej strony internetowej. Takie i podobne w?tpliwo?ci rozwiewa w?a?nie ta ksi??ka, przeznaczona dla osób niemaj?cych ?adnej wiedzy na temat tworzenia stron internetowych, a które chcia?yby tak? stron? wykreowa?.Czytaj?c j? i pracuj?c nad wieloma przyk?adami, nauczysz si?, jak opracowa? swoj? pierwsz? stron? internetow? i stopniowo odkryjesz w sobie pasj? webmastera!

Jennifer Niederst Robbina, bazuj?c na swoim kilkunastoletnim do?wiadczeniu w dziedzinie tworzenia stron internetowych, udowadnia, ?e pisa? strony mo?e ka?dy, nale?y mu tylko wskaza? drog?.Ksi??ka "Projektowanie stron internetowych" jest trzeci? edycj? przewodnika dla pocz?tkuj?cych, lecz napisana zosta?a ca?kowicie od pocz?tku, z uwzgl?dnieniem najnowszych technologii i trendów w tej dziedzinie.Dodatkowym atutem ksi??ki jest przejrzysto?? i ?atwo przyswajalny j?zyk oraz liczne przyk?ady i ?wiczenia, które pozwalaj? lepiej zrozumie? i przyswoi? materia?.

Struktura i znaczniki HTML Elementy struktury (X)HTML Tabele, obrazki, odno?niki, animacje i inne elementy stron Formatowanie tekstu Formularze i pola edycji P?ywanie oraz pozycjonowanie elementów stron Arkusze stylów CSS Uk?ad strony oparty na arkuszach stylów CSS Techniki CSS Grafika stron internetowych i jej optymalizacja Umieszczanie stron w Internecie Poznaj techniki tworzenia, napisz i umie?? w?asn? stron? internetow? w sieci!
Published: O'Reilly Media, Inc. on

Reviews