MySQL. Leksykon kieszonkowy. II wydanie
0% of MySQL. Leksykon kieszonkowy. II wydanie completed

About

Interests

Summary

MySQL to jeden z najpopularniejszych systemów zarz?dzania bazami danych. Rozprowadzany na zasadzie open source, MySQL jest wykorzystywany jako zaplecze bazodanowe setek tysi?cy serwisów WWW, sklepów internetowych, blogów i galerii. Coraz cz??ciej si?gaj? po niego tak?e twórcy rozbudowanych aplikacji korporacyjnych, poszukuj?cy stabilnej, bezpiecznej i wydajnej platformy do przechowywania danych. W najnowszej wersji, oznaczonej symbolem 5.0, dodano wiele od dawna oczekiwanych funkcji, w tym procedury sk?adowane, wyzwalacze, kursory i widoki. Poprawiono tak?e mechanizmy sk?adowania danych.

Je?li jeste? administratorem lub programist? baz danych, ksi??ka "MySQL. Leksykon kieszonkowy. II wydanie" b?dzie dla Ciebie nieocenion? pomoc?. W skondensowanej formie przedstawiono w niej wszystkie najistotniejsze zagadnienia zwi?zane z instalacj? i konfiguracj? tego systemu, a tak?e z zarz?dzaniem nim i wykorzystywaniem go. Znajdziesz tu omówienie typów danych, polece? j?zyka SQL, funkcji i rodzajów tabel. Przeczytasz tak?e o replikacji, procedurach sk?adowanych, narz?dziach dost?pnych z wiersza polece? i wyzwalaczach.

Pobieranie i instalacja MySQL Replikacja danych Narz?dzia wiersza polece? Typy danych Polecenia SQL Operatory Procedury sk?adowane Dzi?ki tej ksi??ce Twoja praca z MySQL stanie si? szybsza i efektywniejsza.
Published: O'Reilly Media, Inc. on
ISBN: 9781457177644
List price: $4.00
Availability for MySQL. Leksykon kieszonkowy. II wydanie
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews