Een God vir YISRÂ’ÊL by J. A. Jansen - Read Online
Een God vir YISRÂ’ÊL
0% of Een God vir YISRÂ’ÊL completed

About

Summary

Vir duisende jare al is daar ‘n wanbegrip oor wie Jesus is. Die Jode is geleer om te glo dat hulle slegs een God moet aanbid, en toe Jesus gebore is kon hulle nie aanvaar dat Jesus God Homself is nie, en gekom het om sy kinders te red.Die Bybel leer ons dat die Beeld van God uitgegaan het van die Vader, en vlees aangeneem het toe Maria se baba deur die Heilige Gees verwek is. Jesus is gebore as die Seun van die Mens. Nadat hy opgevaar het na die Koninkryk van die Hemel in sy verheerlikte liggaam, sit hy nou aan die regterhand van God, as Seun van God met sy kinders se erfenis. Jesus is God en die Heilige Gees is God, daarom kan ons sê God is Een in verheerlikte liggaam, siel en gees.Die dag van die huwelik is die huwelik van God se seuns met hulle verheerlikte liggame. Op hierdie dag gee Jesus sy Seunskap op en gee hy die koningsheerskappy weer aan God die Vader terug, sodat hy kan terugkeer na die heerlikheid wat hy gehad het nog voordat die wêreld bestaan het.


Published: AuthorHouseBooks on
ISBN: 9781481788274
List price: $4.99
Availability for Een God vir YISRÂ’ÊL
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews