Start Reading

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik

Ratings:
922 pages20 hours

Summary

Nowa biblia u?ytkowników Photoshopa!

Adobe Photoshop to niedo?cigniony lider w?ród programów do obróbki grafiki rastrowej. Jego najnowsza wersja - oznaczona symbolem CS6 - ujrza?a ?wiat?o dzienne i znowu zaskoczy?a u?ytkowników. Genialny, niepowtarzalny i wyj?tkowo u?yteczny interfejs u?ytkownika, ogrom mo?liwo?ci, ?wietna dokumentacja oraz doskona?a integracja z innymi narz?dziami firmy Adobe - to wszystko sk?ada si? na ukochane narz?dzie wszystkich profesjonalistów.

Oddajemy w Twoje r?ce kolejn? ksi??k? z serii „Nieoficjalny podr?cznik”. Ksi??k?, o której sam Scott Kelby pisze: „Moim zdaniem jest to nowa biblia dla u?ytkowników Photoshopa”. Co w niej znajdziesz? Niezwykle przyst?pnie opisane techniki pracy z programem. Nawigacja w g?szczu plików, zaznaczanie obszarów, korygowanie kolorów, kadrowanie, skalowanie i obracanie to tylko cz??? umiej?tno?ci, które ju? wkrótce opanujesz. Ponadto poznasz wr?cz magiczne narz?dzia do manipulowania obiektami na zdj?ciu, sposoby rysowania obiektów wektorowych oraz zasady przygotowywania grafiki do druku. Ksi??ka ta jest obowi?zkow? lektur? dla ka?dego u?ytkownika Photoshopa CS6 - zarówno amatora, jak i profesjonalisty.

Sprawd?, jak wykorzysta? Adobe Photoshop do:

zaawansowanego retuszu zdj?? przygotowywania grafik na potrzeby stron WWW ??czenia obrazów tworzenia grafik HDR Sprawd? mo?liwo?ci najnowszej wersji Photoshopa CS6!

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.