Yup, we’ve got that one

And more than one million more. Become a member today and read free for two weeks.

Read free for two weeks

Bu eser insanın aklını kullanarak ve nefis muhasebesi yaparak dünya gafletinden uyanmasını, geleceğini düşünmesini, ölümü ve ölümden sonrasını unutmamasını ve ölümden sonrası için hazırlanmasını amaç edinmiş olup, ölüm ve sonrası İslami bakış açısıyla şiirsel bir üslupla anlatılmıştır.

Published: Ahmet Tomor on Oct 24, 2010
ISBN: 9781452348148
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for Şiirlerle Ölüm Ve Sonrası
With a 30 day free trial you can read online for free
    Clear rating
    scribd