Start Reading

Consciousness and Paranormal Phenomena (Български / Bulgarian)

Ratings:
237 pages3 hours

Summary

A scientific study explaining paranormal phenomena from the point of view of consciousness defined as a field. Inside the book you will find empirical observation coupled with scientific methodology.

Анотация
Каква е връзката между функционирането на съзнанието и паранормалните явления? Заключено ли е съзнанието само в контурите на човешкото тяло или може да действа дистантно? Какви са фактите, кои са хората с тези способности и какво казва науката? Притежава ли човекът полеви канал за възприятие на екстрасензорна информация? Доколко реални са явления като телекинеза, екстрасензорна перцепция, телеестезия, прекогниция и други?
Анализираните в книгата факти и теоретични концепции от редица гранични области на знанието като парапсихология, биология, квантова физика, психология и др. са насочени към отговора на тези въпроси, засягащи феноменалните способности на човека.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.