Consciousness and Paranormal Phenomena (Български / Bulgarian) by Lyubomir Nikolov - Read Online
Consciousness and Paranormal Phenomena (Български / Bulgarian)
0% of Consciousness and Paranormal Phenomena (Български / Bulgarian) completed

About

Summary

A scientific study explaining paranormal phenomena from the point of view of consciousness defined as a field. Inside the book you will find empirical observation coupled with scientific methodology.

Анотация
Каква е връзката между функционирането на съзнанието и паранормалните явления? Заключено ли е съзнанието само в контурите на човешкото тяло или може да действа дистантно? Какви са фактите, кои са хората с тези способности и какво казва науката? Притежава ли човекът полеви канал за възприятие на екстрасензорна информация? Доколко реални са явления като телекинеза, екстрасензорна перцепция, телеестезия, прекогниция и други?
Анализираните в книгата факти и теоретични концепции от редица гранични области на знанието като парапсихология, биология, квантова физика, психология и др. са насочени към отговора на тези въпроси, засягащи феноменалните способности на човека.

Published: Lyubomir Nikolov on
ISBN: 9781466112353
List price: $1.99
Availability for Consciousness and Paranormal Phenomena (Български / Bulga...
With a 30 day free trial you can read online for free
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews