From the Publisher

Mấy ngày nay con ngựa của Tống Giang tinh thần không vui, Tống Giang liền gặp xui.
“Vù”
Tống Giang bị quăng đi, cái chân gãy đứt.
Mời Nhập Vân Long Công Tôn Thắng phát công nối xương.
Lòng bàn tay của Công Tôn Thắng cùng cái chân bị thương của Tống Giang cách nhau nữa thước (thước TQ=0.33m-ND)...
Tống Giang cảm thấy nóng lên như sưởi ấm, xương chân vang lên kẹt kẹt.
Công Tôn Thắng nói:
“Xong rồi”.
“Sao, hết hy vọng rồi sao?”
“Không phải là đi đứt, là chữa xong. Nhảy thử xem.”
Tống Giang liền cố gắng nhảy. Lại nhảy càng cao hơn so với cái chân chưa bị gãy. Kỳ diệu quá!
Tống Giang kích động đề nghị:
“Công Tôn tiên sinh có thần công thế này, nếu như có thể phổ cập truyền thụ, nhất định công đức không nhỏ”.
Công Tôn Thắng gật đầu:
“Được, có thể mở một lớp học khí công”.
Thế là Tống Giang đi đầu ghi danh, chúng đầu lĩnh ai không hưởng ứng? Lớp học khí công liền có ngay 107 học viên.
Ngày thứ nhất, bài phát biểu có mang theo kỹ thuật của Công Tôn đại sư nghe đến các hảo hán múa chân múa tay, vừa khóc vừa cười.
Đầu tiên mở lớp sơ cấp luyện công khỏe mạnh thân thể.
Có thể mở ra thiên mục, cho phép con người nhìn thấy trị bệnh, đây là lớp trung cấp.
Không bao lâu sau, Công Tôn Thắng đứng ở trên một đám mây nói với mọi người:
“Lớp cao cấp phải học đằng vân giá vụ...”
Trí Đa Tinh Ngô Dụng nhận được gợi ý, cũng muốn đem kiến thức của mình cống hiến cho mọi người.
“Đúng rồi, ta có thể truyền thụ ‘Ba mươi sáu kế trong cuộc sống’...”
Thế là, các hảo hán buổi sáng tham gia lớp học của Công Tôn Thắng, buổi chiều tham gia lớp học của Ngô Dụng.
Bài học của Ngô Dụng giảng giải ý tứ sâu sắc lời lẽ dễ hiểu, rất thực dụng.
“...nếu như bạn giấu chút tiền riêng không muốn cho bà xã biết, có thể dùng ‘Man thiên quá hải’, ‘Ám độ trầm thương’, nếu như bà xã dùng ‘Tiểu lý tàng đao’, ‘Chỉ cây dâu chưởi cây hòe’, muốn ‘Đóng cửa bắt cướp’, ‘Nhân có đám cháy đi hôi của’, ‘Rút củi đáy nồi’, bạn sẽ có thể dùng ‘Đục nước béo cò’, ‘Giương đông kích tây’, ‘Đổi trắng thay đen’, cộng thêm một chút ‘Khổ nhục kế’, sau cùng ‘Điệu hổ ly sơn’, ‘Ve sầu lột xác’...”

Published: Hùng Trần Thái on
ISBN: 9781476278537
List price: $3.00
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for Thủy Hử Hài Hước
With a 30 day free trial you can read online for free
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.
scribd