From the Publisher

Allah Najwyższy okazuje miłosierdzie wszystkim ludziom na świecie. Stwarza i zsyła im to, czego oni wszyscy potrzebują. Pokazuje im Drogę prowadzącą do wiecznego szczęścia. Budzi wiarę u okazujących skruchę, błagających o wybaczenie, którzy dali się oszukać swoim nefs, złym przyjaciołom, szkodliwym książkom, obcym środkom masowego przekazu i odeszli od drogi szczęścia, zeszli na drogę kufur i dalalet. Ratuje ich od wiecznego nieszczęścia. Tym darem nie obdarzy tych, którzy są rozbestwieni, którzy są tyranami. Ich pozostawi na drodze bluźnierstwa, którą oni sobie sami upodobali i której pragną. W przyszłym życiu, okazując łaskę, wybaczy komu zechce z tych wiernych, którzy powinni pójść do Piekła i przyprowadzi ich do Raju. Tylko On stworzył wszystkie stworzenia, utrzymuje każdą chwilę w istnieniu i chroni przed lękiem oraz przerażeniem. Ufając Szlachetnemu Imieniu takiego Allaha, tzn. oczekując od Niego pomocy, zaczynamy pisać tę książkę.

Published: Hakîkat Kitâbevi on
ISBN: 9781476040295
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for Wiara I Islam
With a 30 day free trial you can read online for free
    scribd