book
0% of Bosý Posol completed

About

From the Publisher

Ľudský duch hľadá stále nové možnosti pre telo, v ktorom prebýva. Skúmame hranice zvládnuteľného a opätovne zisťujeme, že nie sú definitívne. Zároveň tento príbytok spoznávame a učíme sa žiť v symbióze s ním.
Chápeme, že život sa odohráva tu a teraz?
Čo nás posúva ďalej? Čo nás brzdí a limituje?
Kedy sme šťastní? Kedy napredujeme?
Čo je to naplnený život?
Tieto a mnohé ďalšie otázky si kladieme. Žijeme ich odpovede, často bez toho, aby sme si to uvedomovali ;-)

Cesta prirodzeného pohybu je cesta:
- bosá
- uvoľnená
- bezprostredná
- sústredená
- radostná
- zdraviu prospešná
- kontinuálna

Je cestou rešpektu.
Je cestou zdokonaľovania.
Je cestou pre každého z nás.
Prirodzená skromnosť je cestou a bosé nohy jej symbolom

Published: Peter Fabok on
ISBN: 9781476142814
List price: $10.00
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for Bosý Posol
With a 30 day free trial you can read online for free
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews