Start Reading

Odgovor Neprijatelju Islama

Ratings:
185 pages5 hours

Summary

Dajemo dozvolu svima onima koji žele da u originalu i bez promjene preštampaju ovu knjigu ili da je prevedu na neki drugi jezik. Mi činimo dovu i molimo Allaha dželle- šanuhu da ih blagoslovi za ovaj korisni rad i mi im se jako puno zahvaljujemo. Dozvola se daje pod uslovom da je papir na kojem štampaju ovu knjigu dobrog kvaliteta i da su dizajn i okvir teksta ispravni, u redni, i bez grešaka.

Allah dželle-šanuhu sažaljeva sav narod na ovom svijetu. On svakome šalje korisne i potrebne stvari. On nam pokazuje način kako da se sačuvamo od štetnih stvari i kako da budemo sretni. On će na onom svijetu oprostiti kome hoće, od onih griješnih pravih vjernika (mu’mina) koji su trebali da odu u džehennem, i uvešće ih u džennet. Samo je On onaj koji stvara svako živo biće, i koji svako biće svakoga mom enta održava u postojanju, i koji štiti sve od straha i užasa. Predavajući se časnom imenu Allaha dželle-šanuhu mi započinjemo sa pisanjem ove knjige.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.