Start Reading

Hanımlar İçin Din Rehberi & Temel İslami Bilgiler

Ratings:
404 pages4 hours

Summary

“Sevgili hanım kardeş! Bu eser, önceki izlediğimiz araştırma yönü kuvvetli olan eser metodolojisinin tersine, öncelikle islamın temel bilgilerini ve öğretilerini özet olarak vermeyi amaçlamaktadır. Bir insan, anne karnından kainata ilk gözlerini açtığı anda günahsız ve temiz bir fıtrat üzere doğmuştur. Fakat aynen bir nehirdeki kabarcıkların ve kaynaktan yeni çıkan bir suyun kaynağından uzaklaştıkça kirlenmesi ve o şeffaf kabarcıklara değişik renklerin müdahalesi ile o ilk saflık ve temizlik nasıl bozuluyorsa, işte insane da aynı şekilde rabbini gerekli şekilde tanıyıp ibadet etmediği takdirde günah kirleri ve isyanlar ile o saflığını ve temizliğini bozacaktır. Çünkü insanın yaratılışı islam fıtratı üzerinedir ve eğer Allah’ın emir ve yasaklarından uzaklaşırsak, işte o zaman biz de benzer şekilde o kabarcıklar ve su misali aslımızdan kopup gideriz ve günah deryaları içerisine gark oluruz. Düşünün bir kez! Allah size şu dünya misafirhanesine müslüman olarak tertemiz, günahsız, pırlanta gibi berrak, pırıl pırıl, ve adeta cennet çiçeklerinden bir çiçek misali dünyaya indirmiş olup ve öyle dahi yaratmıştır.

Sevgili peygamberimiz (S.a.v.) Hz. Muhammed (Aleyhisselam) «Her doğan çocuk, İslam fıtratı (yaratılışı) üzerine tertemiz, günahsız, tam bir müslüman olarak doğar» buyurmuştur.
İşte, kardeş! Yeni doğan bir çocuk nasıl ki, hiç kimseye kötülük düşünemezse, gerçek müslüman ahlaklı kimseler de, dünyada hiç bir kimseye kötülük yapmayı düşünemez. İşte bu yüzden, İslamın da yeni doğmuş bir çocuk gibi pırıl pırıl, tertemiz olduğu ve her asırda Allah tarafından yenilenmekte olduğu semavî suhuflarıyla, gelen uyarı, ikaz ve işaretleriyle her asırda yenilendiği gibi, zamanımız için de geçerli olup, islamın temel esasları zamanımız için de değişmeden uygulanagelmekte ve hiç bozulmadan Kıyamet’e kadar devam edeceği – az kalan bir mü’min cemaat tarafından da yürütülmüş olsa– dahi bundan sonra da zamanın değişmesiyle bozulmayacağı ve Kıyamet’e kadar devam edeceği hadislerde bildirilmektedir.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.