Cerddoniol!
0% of Cerddoniol! completed

About

From the Publisher

‘O enau plant bychain ...‘ medd y Beibl; ‘Gan y gwirion y ceir y gwir’ medd y dywediad, ac hoff ymadrodd fy Anti Mary oedd: ‘Plant yw plant ar bum cyfandir’.

Beth bynnag fo’ch athroniaeth am yr ifanc, pleser o’r mwyaf gennyf yw cyflwyno Cerddoniol! i holl athrawon cerddoriaeth uwchradd Cymru ... ac i’w disgyblion goddefgar! Nid gwneud hwyl am ben plant yw bwriad y casgliad hwn, ond rhoi’r cyfle i eraill rannu’r mwynhad a gefais wrth gasglu’r atebion hynod hyn.

Gwall sillafu yw ambell ateb ‘anghywir’. Mewn rhai atebion, daeth rhesymeg meddwl y disgybl yn amlwg wrth i fi feddwl am yr ateb, ond erys ambell ateb y tu hwnt i bob synnwyr, rhesymeg a dealltwriaeth.

Published: Eres Books on
ISBN: 9780983657774
List price: $1.50
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for Cerddoniol!
With a 30 day free trial you can read online for free
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews