Hạnh phúc là điều có thật
0% of Hạnh phúc là điều có thật completed

About

From the Publisher

Độc giả của sách này có thể sẽ không mong cầu đạt đến những kinh nghiệm tâm linh sâu xa như các vị thiền sư, mặc dù điều đó là hoàn toàn có thể đạt được. Tuy nhiên, nếu quý vị cố gắng thực hành nếp sống tỉnh thức như trình bày trong sách này, điều đó hẳn sẽ đủ để một lúc nào đó không xa lắm quý vị sẽ có thể vui vẻ nói cùng tôi: “Vâng, hạnh phúc là điều có thật!”

Published: Nguyễn Minh Tiến on
ISBN: 9781301590162
List price: $2.85
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for Hạnh phúc là điều có thật
With a 30 day free trial you can read online for free
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews