Quan hệ hôn nhân hay tình cảm lứa đôi không phải là một mối quan hệ bất biến. Ngược lại, nó luôn biến chuyển thay đổi và cần được quan tâm để không trở nên ngày càng tồi tệ hơn.

Trên quan điểm tình yêu cần chăm sóc như những chậu hoa tươi, tác giả đã phân tích và đưa ra những giải pháp hết sức thiết thực để bảo vệ hạnh phúc gia đình cũng như ngăn ngữa mọi sự rạn nứt, đổ vỡ. Qua những phân tích, thống kê vô cùng khoa học và hợp lý, người đọc sẽ nhận ra một điều quan trọng là mỗi người chúng ta luôn phải chịu trách nhiệm trước tiên về sự tốt đẹp hay tan vỡ của gia đình mình. Vì thế, điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể làm là hãy ngăn ngừa mọi viễn cảnh xấu trước khi chúng thực sự xảy ra. Đó cũng chính là lời kêu gọi thiết tha của tập sách: Đừng đánh mất tình yêu!

Published: Nguyễn Minh Tiến on
ISBN: 9781301421411
List price: $1.95
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for Đừng đánh mất tình yêu
With a 30 day free trial you can read online for free
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.
scribd