Diamante in die Pad by Willem H. Pretorius - Read Online
Diamante in die Pad
0% of Diamante in die Pad completed

About

Summary

Al die verhale in die boek het hulle oorsprong in ware gebeure. Dit is omskryf om groter leesgenot te verseker.
Elkeen het sy eie lewenspaadjie en jy loop hom nie net soos jy wil nie! Die voorgeslagte het al aan jou gepeuter, nog voor jy gebore is!
Pappie en Mammie is van die eerstes wat hier aan jou timmer – eers met die bek en dan met die lat!
As jy nie net `n nommer wil wees nie, moet jy soms jou eie ding doen -- en bereid wees om die gevolge te dra!
Die ondervinding van soet en suur in jou lewe is diamante van kennis wat jy optel en bymekaarmaak.
Hoe jy dit slyp en bebruik gaan jou volwassenheid bepaal, of jy in Wereldse, en/of Goddelike terme gaan vrugte dra...

Published: Kameeldoring Boeke on
ISBN: 9781301168484
List price: $1.99
Availability for Diamante in die Pad
With a 30 day free trial you can read online for free
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews