Οποιαδήποτε επιμορφωτική δράση που αφορά στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών, είναι αναποτελεσματική αν δεν εφαρμοστούν στην πράξη οι βασικές αρχές του σχεδιασμού προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών, αποτελεί το πρώτο βήμα σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού προγράμματος επιμόρφωσης.

Published: Θανάσης Βασιλόγιαννης on
ISBN: 9781301919611
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for Επιμορφωτικές Ανάγκες των Εκπαιδευτών στα ΙΕΚ
With a 30 day free trial you can read online for free
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.
scribd