Start Reading

Chí phèo thời đại

Ratings:
238 pages4 hours

Summary

Chuyện xã hội VN hài hước hư cấu như để giải khuây sau một ngày làm việc mệt mỏi. Người viết cầu chúc độc giả những giây phút thoải mái. This book is about a fictional, humorous story of the daily society in VN. The writer hopes to bring some smile to reader's face. Thanks.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.