From the Publisher

De bekende wetenschapsjournalist Django Mathijsen duikt in de fun, fysiologie en fysica van achtbanen en onderwerpt vooraanstaande achtbanenbouwers aan een kruisverhoor. Wat is het geheim van de ultieme achtbaanrit? Waarom vinden mensen achtbaanritjes leuk? Hoe is de achtbaan uitgevonden? En hoe ziet de toekomst van de achtbaan eruit?

Published: e-Publikant on
ISBN: 9781301623280
List price: $1.99
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for Achtbanen
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.