Find your next favorite book

Become a member today and read free for 30 days
İstanbul Efsaneleri

İstanbul Efsaneleri

Read preview

İstanbul Efsaneleri

Length:
72 pages
41 minutes
Publisher:
Released:
Aug 12, 2013
ISBN:
9781301372393
Format:
Book

Description

İstanbul Efsaneleri'ni ve yaklaşık 20 adet en önemli şehir hikayesini anlattığımız bu eserimizde, sonunda bizim kentimiz, İstanbul'un antik tarihine de uzanıp, onun hikayesini dinleyeceksiniz.. Bilinen tarihi 2600 yıldan daha eskilere uzanan bu yaşlı, ama muhteşem kent, zamanın akışı içinde büyük uygarlıkların yıkılışlarım da gördü, yenilerinin nasıl kurulduklarına da... İmparatorlukların bu herkesi kıskandıran görkemli başkentinin köşe bucağı, birbiriyle ilgisi olmayan kültürlerin mirasıyla süslendi. Ve sonuçta, tüm üslup ve kültürler iç içe geçerek, birbirini özümseyerek, İstanbul'un anıtsal tarihini oluşturdu. Kentin kuruluşu üzerine rivayet muhtelif. En ünlüsü ve bilineni Megaralı göçmenlerinin yolculuğu. Bir de Evliya Çelebi'nin anlattığı var ki, tadına doyum olmuyor...
Bîr varmış, bir yokmuş... Allah’ın kulu çokmuş. 'Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken; eşek mühürdar, katır silahtar iken; ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken; yaranı safa, kızıştı kafa, ak..sakal, kara sakal, berber elinden yeni çıkmış bir taze sakal... 'Kasap olsam sallayamam satırı, nalbant olsam nallayamam katırı, hamama girsem sorar mıyım natırı, nadan olan bilmez ahbap hatırı.
'Dereden geldim, tepeden geldim, sandığa girdim bir de ne göreyim, köşede bir hanım oturuyor. Şöyle ettim, böyle ettim, hanım yerinden kalktı, yüzüme baktı, çıktık.birlikte yola, ne sağa saptık,ne sola... Az gittik.uz gittik., dere tepe düz gittik, altı ay bir güz gittik, bir de arkamıza baktık ki bir arpa boyu yer gitmişiz... Ne dönülür geri, ne gidilir ileri, sana bir masal söyleyeyim bari gel beri...
‘Bir varmış, bir yokmuş. 'Diyarların en güzeli, efsanelerin sultanı bir şehr-i istanbul varmış...

Publisher:
Released:
Aug 12, 2013
ISBN:
9781301372393
Format:
Book

About the author

MURAT UHRAYOGLU, Who is Author and Publisher -Founder e-Kitap Projesi- was born in 17 August 1976, Istanbul and lives in Istanbul. Also graduate from Yildiz Technical University, Electronics Engineering and after Mastering in Istanbul and go on his studies and works (such as 5-D relativity-2007-, Doomsday Reality:2012-2006- and Jesus Signs-2008-) in here.. http://www.ekitaprojesi.com Murat UHRAYOGLU (UKRAY), isimli yazar & yayıncı, aslen UKRAYNA göçmeni olan İstanbullu bir ailenin tek çocuğu olarak 17 Agustos 1976 tarihinde İSTANBUL'da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini istanbul'da tamamladı. Bakırköy Anadolu Ticaret Lisesi'ni başarıyla bitirdikten sonra, YILDIZ TEKNİK üniversitesi ELEKTRONİK Mühendisliği Bölümünde 1995-2000 yılları arasında eğitim gördü ve 2000 yılında mezun oldu ve aynı Üniversitenin FEN BİLİMLERİ Enstitüsünde 2002-2004 yılları arasında Yüksek Lisans öğrenimi gördü, burada ileri teknolojik araştırmalara ve bilimsel çalışmalara katıldı. Daha sonraki yıllarda ise, AMERİKA'daki GÜNEY CALİFORNİYA ÜNİVERSİTESİ (University of Southern California)'da ileri araştırmalar enstitüsünde Bulanık Cebir (Fuzzy Lojik) yapay zeka temelli elektronik devre sistemleri ve Kaotik zaman serilerinin zaman domeni incelemeleri konusu ile Einstein'ın Birleşik Alan Kuramı üzerinde çalışmalar yaptı. Bu çalışmalarının önemli sonuçlarını Akademik makaleler ve Kitap olarak da 2007-2010 yılları arasında yine Amerikada tanıştığı POD (Print on Demand) sistemiyle yayınladığı gibi, bu yayıncılık sistemini 2011 yılından itibaren Türkiyeye getirmek ve modifiye etmek için, 2006 yılından beri yazdığı diğer eserlerle birlikte KLASİK yayıncılıkla eserlerini yayınevlerinde yayınlamak yerine, alternatif olacak bir yayıncılık sistemi şeklinde web yayıncılığının temellerini ilk kez atarak, web çalışmalarına da başlamış ve böylelikle ilk kez dijital ve basılı ortamda kitap yayıncılık hayatına da Türkiye'de başlamış oldu. 2011 yılına gelindiğinde ise, "İnternette e-kitap yayıncılığı ilkeleri" ve "5-Boyutlu Relativite & Birleşik Alan Kuramı & Quantum Mekaniği"nin birleştirilmesi üzerine iki makale yayımladı. Bu makaleleri büyük ses getirdi ve çoğu kişi web yayıncılığına yöneldi. İkinci makalesindeki fikirlerini, temel Fizik yasalarını en küçük ölçeklerde birleştirmeye çalışan ve halen üzerinde çalışılan "Birleşik Alan Teorisi" isimli eserini 2007 yılında yazmaya başladı. 2000'li yıllardan bu yana, çeşitli yerli ve yabancı kaynaklardan araştırmalar yaparak, Akademik, Web yayıncılığı ve Bilimsel konularda çeşitli Makaleler, Projeler yürütmüş olup, yine çoğu dini araştırmalar olmak üzere, çeşitli Grafik Tasarımları ile Kitap kapakları hazırladı. Bu yüzden, yurtdışında profesyonel yayıncılık için kendine editoryal ve grafik sanatları olarak iki yönlü geliştirerek kuvvetli bir alt yapı hazırladı. Aralarında, 2006 yılında kaleme aldığı ilk eseri KIYAMET GERÇEKLİĞİ ve 2007 yılında kaleme aldığı "5-BOYUTLU RELATİVİTE & BİRLEŞİK ALAN TEORİSİ", 2008 yılında kaleme aldığı "İSEVİLİK İŞARETLERİ" ile diğer eserleri olan "YARATILIŞ GERÇEKLİĞİ" (2009), ve yine Mevlanayla ilgili "MESNEVİYYE-İ UHREVİYYE" (2010) (AŞK-I MESNEVİ) ve "ZAMANIN SAHİPLERİ" (2011) isimli otobiyografik roman olmak üzere yayımlanmış toplam 7 türkce kitabı ile çoğu FİZİK ve METAFİZİK konularında olmak üzere, ingilizce olarak yayınlanmış toplam 5 kitap olma üzere tamamı 12 yayımlanmış eseri vardır.. Yayıncı, daha sonraki zamanda tüm kitaplarının ismine genel olarak, herbiri KIYAMET'i isbat ve ilan etmek üzere odaklandığından "KIYAMET GERÇEKLİĞİ KÜLLİYATI" ismini vermiş, ve 2010 yılından beri zaman zaman gittiği AMERİKA'daki aynı isimde kurmuş olduğu (www.kiyametgercekligi.com) web sitesi üzerinden kitaplarını sadece dijital elektronik ortamda, hem düzenli olarak yılda yazmış veya yayınlamış olduğu diğer eserleri de yayın hayatına e-KİTAP ve POD (Print on Demand -talebe göre yayıncılık-) sistemine göre yayın hayatına geçirerek okurlarına sunmayı ilke olarak edinirken; diğer yandan da, projenin SOSYAL yönü olan doğayı korumak amaçlı başlattığı "e-KİTAP PROJESİ" isimli yayıncılık sistemiyle KİTABINI KLASİK SİSTEMLE YAYINLAYAMAYAN "AMATÖR YAZARLAR" için, elektronik ortamda kitap yayıncılığı ile kitaplarını bu sistemle yayınlatmak isteyen PROFESYONEL yayıncılar ve yazarlar için de hemen hemen her çeşit kitabın (MAKALE, AKADEMİK DERS KİTABI, ŞİİR, ROMAN, HİKAYE, DENEME, GÜNLÜK TASLAK) elektronik ortamda yayıncılığının önünü açan e-YAYINCILIĞA başlamıştır..

Related to İstanbul Efsaneleri

Related Books

Book Preview

İstanbul Efsaneleri - E-Kitap Projesi

İstanbul Efsaneleri

by

E-Kitap Projesi

İstanbul’un Sırlarla Dolu Mekanları, Hergün Gelip Geçtiğimiz yerlerin bilinmeyen Öyküleri, Bu Eserde, Bizleri Masalsı bir yolculuğa çıkarıyor..

SMASHWORDS EDITION

* * * * *

PUBLISHED BY:

Published by E-Kitap Projesi

* * * * *

Published By:

e-KİTAP PROJESİ

Copyright, 2013 by e-Kitap Projesi

ISBN: 978-1-3013-7239-3

İstanbul, 2013

Smashwords Edition License Notes

This e-book is licensed for your personal enjoyment only. This e-book may not be re-sold or given away to other people. If you would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each person you share it with. If you're reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your use only, then you should return to Smashwords.com and purchase your own copy. Thank you for respecting the author's work.

Bu Kitap, e-Kitap Projesi ® tarafından düzenlenmiş ve editorial çalışması yapılmıştır.

{This book designed and edited: by e-Kitap Projesi}

http://www.ekitaprojesi.com

-HISTORICAL ISTANBUL EPICS & TURKISH LITERATURE BOOK-

[TARİHİ İSTANBUL EFSANELERİ & KLASİK TÜRK EDEBİYATI SERİSİ]

Kategori (Book Cathegory): ANONİM (KLASİK TÜRK EDEBİYATI SERİSİ)

Sayfa Düzeni ve Grafik Tasarım: (e-Kitap Projesi)

Kapak Tasarımı: E-KİTAP PROJESİ

Kapak İmage: "Gravür: Eski İstanbul’da Sultanahmet Meydanı ve Nargile İçenler, 15. Yüzyıl resmi"

© Copyright: Bu e-çalışmanın tüm yayın hakları e-kitap projesine aittir. Tanıtım alıntıları dışında izinsiz çoğaltılması yasalarımıza göre suç sayılmaktadır. Böyle bir harekete kalkışmak yerine, bize sorarsanız uygar ve paylaşımcı dünya adına seviniriz..

İçindekiler

ÖNSÖZ (Kitap Hakkında)

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM:

AYASOFYA EFSANELERİ

İKİNCİ BÖLÜM:

Kız Kulesi, Aşk Kulesi Efsanesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:

Fatih’i İstanbul’a sokmayan adam Efsanesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:

AZİZE EUFEMİA EFSANESİ

BEŞİNCİ BÖLÜM:

SÜLEYMANİYE CAMİİ 'NİN HARCI EFSANESİ

ALTINCI BÖLÜM:

RUMELİHİSARI EFSANELERİ

YEDİNCİ BÖLÜM:

TAHTA KALICIN SİHRİ EFSANESİ

SEKİZİNCİ BÖLÜM:

KIZTAŞI EFSANESİ

DOKUZUNCU BÖLÜM:

YENİ KAPI EFSANESİ

ONUNCU BÖLÜM:

GİZEMLİ EL EFSANESİ

ONBİRİNCİ BÖLÜM:

AYASOFYA’DAKİ TABUTUN SIRRI EFSANESİ

ONİKİNCİ BÖLÜM:

SÜMBÜL EFENDİ EFSANESİ

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM:

ELİ KESİLEN MİMAR EFSANESİ

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM:

Mimar Sinan’ın Mektubu

ONBEŞİNCİ BÖLÜM:

HEZARFEN AHMET ÇELEBİ’NİN GALATA KULESİ’NDEN UÇUŞ HİKÂYESİ

ONALTINCI BÖLÜM:

İSTANBUL BOĞAZI EFSANELERİ

* * * * * * * * * * * * *

Önsöz (Kitap Hakkında)

Bîr varmış, bir yokmuş... Allah’ın kulu çokmuş. 'Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken; eşek mühürdar, katır silahtar iken; ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken; yaranı safa, kızıştı kafa, ak..sakal, kara sakal, berber elinden yeni çıkmış bir taze sakal... 'Kasap olsam sallayamam satırı, nalbant olsam nallayamam katırı, hamama girsem sorar mıyım natırı, nadan olan bilmez ahbap hatırı.

'Dereden

You've reached the end of this preview. Sign up to read more!
Page 1 of 1

Reviews

What people think about İstanbul Efsaneleri

0
0 ratings / 0 Reviews
What did you think?
Rating: 0 out of 5 stars

Reader reviews