• book

From the Publisher

U istoriografiji srpskog naroda novijeg doba, neki događaji i ličnosti nisu dobili odgovarajući publicitet, jer se nisu uklapali u mitološku ili ideološku sliku prošlosti, koja je preovlađivala kod nekih naših istoričara u vremenu između dva rata ili posle oslobođenja. Zato ovde objavljujemo istorijske događaje koji su manje poznati široj javnosti a imali su značajnu ulogu u prošlim vremenima.

Published: eBook Portal on
ISBN: 9781310428524
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for Manje Poznati Događaji iz Novije Srpske Istorije
With a 30 day free trial you can read online for free