Start Reading

Đất Ải

Ratings:
Length: 251 pages4 hours

Summary

Đất ải là đất đã được xới tơi nát, lật thành luống và để phơi đến khô nỏ. Cày ải là một phương pháp canh tác nhằm dưỡng đất, giúp cho đất ruộng thông thoáng, cải tạo hệ vi sinh vật hảo khí trong đất màu, diệt cỏ dại và mầm mống sâu bệnh sau thời gian đồng điền lầy lụt nước lưu tù.

Chữ "ải" trong nghĩa rã mục, bấy nát, cũng khiến người đọc liên tưởng đến chữ "ải" là nẻo eo hẹp hiểm trở, hoặc bước đường thử thách khó khăn. Hiểu như thế ý tứ thêm phong phú, tình thêm sâu.

Tác giả.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.