Start Reading

Tổng quan về các pháp môn trong Phật giáo Tây Tạng: A Survey of the Paths of Tibetan Buddhism

Ratings:
216 pages3 hours

Summary

Đời sống của chúng ta trôi qua theo cách hết sức bận rộn. Cho dù chúng ta có ứng xử tốt đẹp hay không, thời gian cũng chẳng bao giờ chờ đợi, vẫn không ngừng biến chuyển. Thêm vào đó, cuộc sống của riêng ta cũng liên tục trôi qua, nên nếu có gì bất ổn xảy ra ta cũng không thể quay lại [để chỉnh sửa]. Mạng sống vơi dần theo thời gian. Vì thế, việc quán xét khuynh hướng tinh thần là rất quan trọng. Chúng ta cũng nhất thiết phải không ngừng quán xét tự thân trong cuộc sống thường ngày. Điều này rất hữu ích trong việc giúp ta tự tìm ra những định hướng sống. Nếu mỗi ngày chúng ta luôn sống trong chánh niệm và tỉnh giác, ta có thể thường xuyên rà soát lại động cơ và hành vi ứng xử của mình. [Nhờ đó,] ta có thể hoàn thiện và chuyển hóa tự thân.
We pass our lives very busily. Whether we behave well or not, time never waits for us, but goes on forever changing. In addition, our own lives continually move on, so if something goes wrong, we cannot repeat it. Life is always running out. Therefore, it is very important to examine our mental attitude. We also constantly need to examine ourselves in day to day life, which is very helpful to give ourselves guidelines. If we live each day with mindfulness and alertness, we can keep a check on our motivation and behaviour. We can improve and transform ourselves.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.