Find your next favorite book

Become a member today and read free for 30 daysStart your free 30 days

Book Information

1001 Citat za prosperitet

1001 Citat za prosperitet

Book Actions

Start Reading
Ratings:
Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (13 ratings)
Length: 115 pages1 hour

Description

Svi mi smo se u nekom momentu, više ili manje pitali šta je svrha našeg postojanja, kako treba živeti, i kako unaprediti svoj život tako da budemo zadovljni i ispunjeni. Ova knjiga, zbirka izreka ima za cilj upravo to - da unapredi vaš život. Svaka ova izreka mogla bi biti knjiga, filozofija i škola življenja za sebe, a jednako tako svaka bi mogla sadržavati svrhu i bit života ukoliko u to verujemo i odlučimo se živeti po njenim načelima. Izreke koje sadrži ova knjiga tiču se prvenstveno sveta izvrsnosti, kojem većina nas teži. Ova knjiga treba da bude primljena kao alat, pomoćno sredstvo, dar vama savremenim istražiocima koji stremite ka boljem, uzvišenijem, udobnijem, mirnijem životu.

Read More
1001 Citat za prosperitet

Book Actions

Start Reading

Book Information

1001 Citat za prosperitet

Ratings:
Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (13 ratings)
Length: 115 pages1 hour

Description

Svi mi smo se u nekom momentu, više ili manje pitali šta je svrha našeg postojanja, kako treba živeti, i kako unaprediti svoj život tako da budemo zadovljni i ispunjeni. Ova knjiga, zbirka izreka ima za cilj upravo to - da unapredi vaš život. Svaka ova izreka mogla bi biti knjiga, filozofija i škola življenja za sebe, a jednako tako svaka bi mogla sadržavati svrhu i bit života ukoliko u to verujemo i odlučimo se živeti po njenim načelima. Izreke koje sadrži ova knjiga tiču se prvenstveno sveta izvrsnosti, kojem većina nas teži. Ova knjiga treba da bude primljena kao alat, pomoćno sredstvo, dar vama savremenim istražiocima koji stremite ka boljem, uzvišenijem, udobnijem, mirnijem životu.

Read More