Start Reading

Cüneyt'in Öyküsü

Ratings:
25 pages30 minutes

Summary

Yıldırım Beyazıt'ın ölümünden sonra, oğulları birbirine düşer. Osmanlı tarihçileri bu dönemi Fetret Devri (Ara Dönem) olarak anar. Oğullar birbirleriyle savaşırken Anadolu'nun basit insanları, beyleri bir o yana, bir bu yana savrulur durur. Sonunda 1. Mehmet ya da Mehmet Çelebi ya da Çelebi Mehmet olarak anılan oğlu galip gelir. Cüneyt bu dönemde yaşamıştır. Önemli bir memurun, İzmir valisinin oğludur. Kendisinin de Osman oğullarından geri kalmadığı düşüncesiyle beylik kurar, Beyazıt'ın oğullarıyla, Bizansla, Anadolu'daki diğer beylerle ittifaklar kurar. Ama ittifaklarına sadık bir adama değildir. Zora düştüğünde müttefiklerini yarı yolda bırakıp karşı tarafa geçmekten çekinmez. Bu haliyle, dava ortaklarına da büyük zararlar verir. Kendisinin sonu da parlak olmaz. İttifakların ve sadakatin önemli olduğu bir devirde ikisini önemsemediği için tarih sahnesinden feci şekilde silinir gider. Bu kitap onun hikayesini kısaca anlatırken geri planda da Osmanlı Devleti hakkında bilgiler verir.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.