• book
    0% of Android. Tworzenie aplikacji w oparciu o HTML, CSS i JavaScript completed

From the Publisher

Twórz natywne aplikacje za pomoc? standardowych technologii internetowych

Je?li znasz HTML, CSS i JavaScript, jeste? gotowy na tworzenie aplikacji dla Androida. Ten praktyczny podr?cznik pomo?e Ci wej?? w ?wiat aplikacji przeznaczonych dla platformy Android, tworzonych w oparciu o otwarte standardy internetowe - przede wszystkim HTML5 - oraz dodatkowe narz?dzia, takie jak cho?by PhoneGap.

Dowiesz si?, jak budowa? aplikacje internetowe i jak wykorzysta? bezp?atny framework Adobe PhoneGap do przekonwertowania ich na natywne aplikacje dla Androida. Na w?asnej skórze przekonasz si?, ?e tak tworzone aplikacje s? przysz?o?ci? mobilnego ?wiata. Dzi?ki tej ksi??ce b?dziesz tworzy? elastyczne rozwi?zania dla szerokiego grona odbiorców.

Z t? ksi??k?:

nauczysz si? wykorzystywa? HTML5, CSS i JavaScript do tworzenia aplikacji mobilnych stworzysz dynamiczny, pe?ny animacji interfejs u?ytkownika rozwi??esz najcz?stsze problemy dzi?ki PhoneGap opublikujesz aplikacj? w sklepie Google Play! Stwórz aplikacj?, opublikuj j? w Google Play i odnie? sukces!
Published: O'Reilly Media, Inc. on
ISBN: 9781492013624
List price: $21.99
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for Android. Tworzenie aplikacji w oparciu o HTML, CSS i Java...
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.