Start Reading

Osmanet

Ratings:
815 pages12 hours

Summary

Besimi me fenë si forma e institucionalizuar e tij janë synimi final i krijimit dhe natyrës njerëzore, janë koleksion sistematik i ligjeve hyjnore që rregullon jetën mes shpërgënjve dhe qefinit dhe, kështu, e përgatit njeriun për lumturinë e jetës tjetër, ahiretit; gjuha është mjeti shprehës i drejtësisë dhe i të vërtetave të parashtruara nga besimi dhe feja.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.