Start Reading

Qytetërimi i Virtyteve

Ratings:
696 pages10 hours

Summary

Njeriu mahnitet mbas karakterit dhe për këtë e imiton atë të cilin e admiron. Kjo është një ndjesi e lindur. Kështu që, personat për të cilët ndjehet një nivel i lartë admirimi, kanë një vend të veçantë në ndërtimit e personalitetit të njeriut. Të bëhesh si ai që do, realizohet duke marrë shembujt e bukur që reflektohen nga ai.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.