Start Reading

Bóng Lá Hồn Hoa

Ratings:
102 pages1 hour

Summary

Nguyễn Thị Hoàng

Bóng lá hồn hoa

Tập truyện ngắn

Copyrighted by Nguyễn Thị Hoàng
Published by Kệ Sách eBook Publishing Center
Smashwords Edition 2012
ISBN: 978-1-4524-2736-2

Bản in giấy:
Văn, 1973 (Sài Gòn, Việt Nam)
In tại nhà in riêng của Văn, 38 Phạm Ngũ Lão, Sài Gòn.
Phát hành ngày 15-7-1973. Số lượng 4000 cuốn.
Giấy phép xuất bản số 2366/PTUDV/KBCNT/KSALP
Sài Gòn ngày 28-6-1973

Hai vai như còng xuống, khoảng lưng cúi khom, bà Mishio, với tất cả vẻ già nua dị thường ma quái, lững lững đi về phía cuối sân chùa, và người đàn bà thấy, như trong giấc mơ xa, bà Mishio đi vào một pho tượng đồng đen vừa mọc ra giữa vùng sương trắng...

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.