Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Yunus Emre: Sufi Poet in Love

Yunus Emre: Sufi Poet in Love

Read preview

Yunus Emre: Sufi Poet in Love

ratings:
3.5/5 (3 ratings)
Length:
85 pages
1 hour
Publisher:
Released:
Jan 16, 2014
ISBN:
9781310651755
Format:
Book

Description

"God is our professor and love is our academy."
"Let us love, and be loved."
- Yunus Emre

Who is Yunus Emre? Is he one of the wandering hippies of 60's with torn clothing? Or is he a romantic obsessed with love?
He is neither, but at the same time both. Yunus Emre was a thirteenth century dervish from Anatolia. He is obsessed with love, but his love is the love of a true mystic. He did wear torn clothing, a dervish robe, and wandered about in Anatolia. He was but one of the thousands of Sufi dervishes of Islam, but he played an outstanding role in Turkish culture, literature and philosophy. Some writers regard him as the most important poet in Turkish history; his poetry, language and philosophy shaped Turkish culture and still do so.
In this Book overview Yunus Emre's life, and thought, we will examine his legend and then turnto humanist themes in his poetry. I hope that will lead to appreciation of his works; poetry has limitless implications!

HIS LIFE
I'm Yunus, mystic of sorrow.
Suffering wounds from top to toe,
In the Friend's hands I writhe in woe,
Come see what love has done to me.
Yunus Emre's life has been the subject of enormous research and debate among both Turkish and foreign scholars. This debate has its roots in his popularity among the Anatolian people. Hundreds of villages claim to be his birthplace, many more claim to host his tomb, and different sources place him in different centuries, all dying for the honor of association with this great poet. He likely lived from AD1240-1241 to 1320-21, when he was 82 years old. He almost certainly lived in the Karaman (Larende) area and belonged to a family who emigrated from Horasan to the village of Seyh Haci Ismail . The village is believed to have been founded by the head of Yunus' family Seyh Haci Ismail when they moved to Anatolia with his followers - "cemaat".
The rest of his life - whether he was a wandering dervish or a Seyh of a tekke, his tariqat (or Sufi order), his poetry, and finally his death are all mysteries, with various sources giving various different interpretations. I would take Sabahattin Eyoboglu's approach and try to understand Yunus through legends about his life in Anatolia. As a popular poet, the most important aspects of Yunus' life are not historical details, but how the common people of Anatolia viewed his life. This is revealed very beautifully in legends and poetry; some people even suggest that "Yunus" is actually a school of thought in 13th century Anatolia, not a single person.

Publisher:
Released:
Jan 16, 2014
ISBN:
9781310651755
Format:
Book

About the author

Yunus Emre HAYATI 1238 – 1320) Yaşamı konusunda yeterli bilgi olmadığı gibi onunla ilgili kaynaklarda anlatılanlar da birbirini tutmaz. Nerede, hangi yılda doğduğu kesinlikle bilinmiyor. Kimi kaynaklarda Anadolu'ya Doğu'dan gelen Türk oymaklarından birine bağlı olup, 1238 dolaylarında doğduğu söylenirse de kesin değildir. 1320 dolaylarında Eskişehir'de öldüğü söylenir. Batı Anadolu'nun birkaç yöresinde 'Yunus Emre' adını taşıyan ve onunla ilgili görüldüğünden 'makam' adı verilen yer vardır. Yapılan araştırmalara göre şiirlerinin toplandığı Divan ölümünden yetmiş yıl sonra düzenlenmiştir. Anadolu'da 'Yunus Emre' adını taşıyan ve Yunus Emre'den çok sonraları yaşamış başka şairlerin yapıtlarıyla karışan şiirlerinin bir bölümü dil incelemeleri sonunda ayıklanmış, böylece 357 şiirin onun olduğu konusunda görüş birliğine varılmıştır. Gene Yunus Emre adını taşıyan ve başka şairlerin elinden çıktığı ileri sürülen 310 şiir daha derlenmiştir. Onun dil, şiir ve düşünce bakımından özgünlüğü ve etkisi, ilk düzenlenen Divan'daki şiirleri nedeniyledir. Yunus Emre'nin şiirinde, edebiyat tarihi bakımından, dil, düşünce, duygu ve yaratıcılık gibi dört önemli sorun sergilenir. Bu sorunlar bir görüş ve inanış bütünlüğü içinde ele alınır, insan konusunda odaklaştırılır. Şiirde işlenen konular ise insan, Tanrı, Varlık Birliği, sevgi, yaşama sevinci, barış, evren, ölüm, yetkinlik, olgunluk, alçakgönüllülük, erdem, eliaçıklık gibi genellikle gerçek yaşamı ilgilendiren kavramlardır. O, bu kavramları, şiirinin bütünlüğü içinde temel öğe olarak sergilemiştir. İnsan bir 'sevgi varlığı'dır, tin ile gövde gibi iki ayrı tözden kurulmuştur. Tin tanrısaldır, ölümsüzdür, gövdede kaldığı sürece geldiği özün ve yüce kaynağa, tanrısal evrene dönme özlemi içindedir. Gövde dağılır, kendini kuran öğelere ayrılır. İçinde insanın da bulunduğu tüm varlık evreni toprak, su, ateş ve yel gibi dört ilkeden kurulmuştur. Bu dört ilke yaratılmıştır, yaratıcı da Tanrı'dır. Tanrı, bu dört ilkeyi yarattıktan sonra, ayrı ayrı oranlarda birleştirerek varlık türlerinin oluşmasını sağlamıştır. İnsan sevgi yoluyla Tanrı'ya ulaşır, çünkü insanla Tanrı arasında özdeşlik vardır. Ancak, insanın bu madde evreninde bulunması, tinin tanrısal kaynaktan uzak kalması bir ayrılıktır. Bu ayrılık insanı, yaşamı boyunca Tanrı'yı düşünme, ona özlem duyma olaylarıyla karşı karşıya getirmiştir. Gerçekte insan-Tanrı-evren üçlüsü birlik içindedir, var olan yalnız Tanrı'dır, türlülük bir 'görünüş'tür. Çünkü Tanrı, kendi özü gereği, bütün varlık türlerini kapsar, her varlıkta yansır. Evreni kuran öğelerle insanın gövdesini oluşturan ilkeler özdeştir.


Related to Yunus Emre

Related Books

Related Articles

Book Preview

Yunus Emre - Yunus Emre

Yunus Emre: Sufi Poet in Love

{COMPLETE YUNUS' PHILOSOPHY & METAPHYSICS IN BRIEF & POEMS}

By

Yunus Emre

SMASHWORDS EDITION

* * * * *

PUBLISHED BY

Yunus Emre by e-Kitap Projesi

Copyright, 2014 by Y. Emre

ISBN: 978-1-3106-5175-5

Istanbul, 2014

* * * * *

Smashwords Edition, License Notes

This e-book is licensed for your personal enjoyment only. This e-book may not be re-sold or given away to other people. If you would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each person you share it with. If you're reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your use only, then you should return to Smashwords.com and purchase your own copy. Thank you for respecting the author's work.

Bu Kitap, e-Kitap Projesi ® tarafından düzenlenmiş ve editorial çalışması yapılmıştır.

{This book designed and edited: by e-Kitap Projesi}

http://www.ekitaprojesi.com

Preface (About the Yunus Emre And His Poetry)

God is our professor and love is our academy.

Let us love, and be loved.

- Yunus Emre

Who is Yunus Emre? Is he one of the wandering hippies of 60's with torn clothing? Or is he a romantic obsessed with love?

He is neither, but at the same time both. Yunus Emre was a thirteenth century dervish from Anatolia. He is obsessed with love, but his love is the love of a true mystic. He did wear torn clothing, a dervish robe, and wandered about in Anatolia. He was but one of the thousands of Sufi dervishes of Islam, but he played an outstanding role in Turkish culture, literature and philosophy. Some writers regard him as the most important poet in Turkish history; his poetry, language and philosophy shaped Turkish culture and still do so.

In this short overview Yunus Emre's life, and thought, we will examine his legend and then turnto humanist themes in his poetry. I hope that will lead to appreciation of his works; poetry has limitless implications!

Figure: A Page from Divan'i Yunus Emre

About the Author (Yunus Emre)

HIS LIFE

I'm Yunus, mystic of sorrow.

Suffering wounds from top to toe,

In the Friend's hands I writhe in woe,

Come see what love has done to me.

Yunus Emre's life has been the subject of enormous research and debate among both Turkish and foreign scholars. This debate has its roots in his popularity among the Anatolian people. [1][2] Hundreds of villages claim to be his birthplace, many more claim to host his tomb, and different sources place him in different centuries, all dying for the honor of association with this great poet. [2] He likely lived from AD1240-1241 to 1320-21, when he was 82 years old. [2][3] He almost certainly lived in the Karaman (Larende) area and belonged to a family who emigrated from Horasan to the village of Seyh Haci Ismail . The village is believed to have been founded by the head of Yunus' family Seyh Haci Ismail when they moved to Anatolia with his followers - cemaat. [2][4]

The rest of his life - whether he was a wandering dervish or a Seyh of a tekke, his tariqat (or Sufi order), his poetry, and finally his death are all mysteries, with various sources giving various different interpretations. I would take Sabahattin Eyoboglu's [1] approach and try to understand Yunus through legends about his life in Anatolia. As a popular poet, the most important aspects of Yunus' life are not historical details, but how the common people of Anatolia viewed his life. This is revealed very beautifully in legends and poetry; some people even suggest that Yunus is actually a school of thought in 13th century Anatolia, not a single person.

Yunus' impact

You've reached the end of this preview. to read more!
Page 1 of 1

Reviews

What people think about Yunus Emre

3.3
3 ratings / 1 Reviews
What did you think?
Rating: 0 out of 5 stars

Reader reviews

  • (4/5)
    a quick introduction to an amazing mystic poet philosopher sufi giant