Find your next favorite book

Become a member today and read free for 30 days
Takie Tam Babskie Zapiski

Takie Tam Babskie Zapiski

Read preview

Takie Tam Babskie Zapiski

ratings:
4/5 (1 rating)
Length:
409 pages
7 hours
Released:
Feb 6, 2014
ISBN:
9781310723001
Format:
Book

Description

Ukryte emocje, pasja życia, szalone pomysły, skrywane sekrety, czasami też zakazane uczucia. Wielkie przyjaźnie, złamane obietnice, porywy serca i zaskakujące koleje losu... To wszystko kryć mogą niepozorne babskie zapiski, stanowiące pamiętnik nieco nieporadnej trzydziestolatki, poszukującej własnego miejsca na ziemi.

Released:
Feb 6, 2014
ISBN:
9781310723001
Format:
Book

About the author

Monika Hołyk-Arora was born in December 1980. From earliest childhood she was in love with books and stories, she used to tell. Her passion for history and art pushed her for creating her very first written story in age 12!In the adult life she studied the culture and art which she graduated with Master Degree of Art and Tourism. After many years of working as a Tour Guide, now she focuses on writing. Monika created mainly romances, and travel books about places she loves the most. Her books reflect her character and passions, that is why you can find in them three drops of passion to travel, four drops of love for writing, two drops of dedication to photography and one drop of healthy sarcasm.Monika Hołyk-Arora pochodzi z Lublina, gdzie skończyła Kulturoznawstwo na UMCS-ie. Pracując przez kilka lat jako pilot wycieczek zadomowiła się m.in. w Turcji i Egipcie. Umożliwiło jej to spojrzenie na świat z zupełnie innej perspektywy. Liczne podróże do przeróżnych zakątków świata na nowo pobudziły wyobraźnię, motywując ją do ożywienia marzeń o pisaniu.Aktualnie mieszka w Szwecji, gdzie w zaciszu własnego domu realizuje kolejne projekty.

Related to Takie Tam Babskie Zapiski

Related Books

Book Preview

Takie Tam Babskie Zapiski - Monika Holyk-Arora

You've reached the end of this preview. Sign up to read more!
Page 1 of 1

Reviews

What people think about Takie Tam Babskie Zapiski

4.0
1 ratings / 0 Reviews
What did you think?
Rating: 0 out of 5 stars

Reader reviews