Find your next favorite book

Become a member today and read free for 30 days
Blodets cirkel

Blodets cirkel

Read preview

Blodets cirkel

Length:
359 pages
4 hours
Released:
Mar 4, 2014
ISBN:
9781311168603
Format:
Book

Description

Historikern David Beckett kommer en urgammal hemlighet på spåren. Samtidigt mördas hans vän Anthony Jones i England: som arbetar med forskning inom kvantfysik. Men precis innan sin död så skickar forskaren ett mejl till David med lösenordet till sin enastående uppfinning - en uppfinning som kan förändra världen för alltid. Men David upptäcker snart att de krafter som är ute efter honom inte är att leka med: en sekt som maskerar sig som en frikyrka och Illuminati som sänder ut den lejda mördaren Angelo för att till varje pris komma över lösenordet. Men Angelo har en helt egen agenda och tycks vara ute efter den hemlighet som David är på spåren och det mystiska Cirkelns sällskap: väktare av uråldriga hemligheter. När Illuminati upptäcker Angelos dubbelspel blir David och Angelo motvilliga bundsförvanter för att se till att uppfinningen inte hamnar i orätta händer - och för att avslöja ett uråldrigt mysterium: mystiska symboler på baksidan av blodbadstavlan och ett dokument som härrör från en stöld i Vatikanens hemliga arkiv.

Released:
Mar 4, 2014
ISBN:
9781311168603
Format:
Book

About the author

I'm a consultant, developer and author living in Sweden. I write books and create interactive reading experiences such as gamified reading and storyfied Gaming. You can find out more on my web site: www.seeninadream.net


Related to Blodets cirkel

Related Books

Book Preview

Blodets cirkel - Daniel E Andersson

You've reached the end of this preview. Sign up to read more!
Page 1 of 1

Reviews

What people think about Blodets cirkel

0
0 ratings / 0 Reviews
What did you think?
Rating: 0 out of 5 stars

Reader reviews