Projekty elektroniczne na iPhone i iPad. Niekonwencjonalne gad?ety z technologi? Arduino i techBASIC
0% of Projekty elektroniczne na iPhone i iPad. Niekonwencjonalne gad?ety z technologi? Arduino i techBASIC completed

About

From the Publisher

Podstawowe funkcje telefonu, czyli dzwonienie i wysy?anie SMS-ów, nikomu ju? dzi? nie wystarczaj?. Wspó?czesne smartfony wykorzystywane s? na mnóstwo innych sposobów. Gry, przegl?danie ulubionych stron w Internecie, aktywny udzia? w ?yciu portali spo?eczno?ciowych — to tylko niektóre z nich.

Przy odrobinie umiej?tno?ci mo?esz u?y? Twojego telefonu tak?e do niekonwencjonalnych dzia?a?: na przyk?ad jako wykrywacza metali, barometru lub ?yroskopu. To urz?dzenia, które mo?esz zbudowa? na podstawie Twojego iPada lub iPhone’a oraz kilku niedrogich urz?dze? dodatkowych. Dzi?ki tej ksi??ce jest to naprawd? proste! W trakcie lektury poznasz j?zyk techBasic, który pomo?e Ci zbudowa? dzia?aj?cy higrometr oraz przy?pieszeniomierz. Ponadto zdob?dziesz wiedz? na temat technologii Bluetooth Low Energy oraz nauczysz si? sterowa? zdalnie samochodem za pomoc? urz?dzenia typu BLE i platformy Arduino. Ksi??ka ta jest doskona?? lektur? dla wszystkich pasjonatów elektroniki, którzy chcieliby maksymalnie wykorzysta? potencja? swoich smartfonów i tabletów. Zaskocz swoich znajomych niesamowitym zastosowaniem telefonu!

Dzi?ki tej ksi??ce:

Published: O'Reilly Media, Inc. on
ISBN: 9781492015284
List price: $15.99
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for Projekty elektroniczne na iPhone i iPad. Niekonwencjonaln...
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews