Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cuberdons met lavendel
Cuberdons met lavendel
Cuberdons met lavendel
Ebook194 pages3 hours

Cuberdons met lavendel

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Deze roman speelt zich af in het milieu van de weeshuizen van Gent anno 1913 (Wereldtentoonstelling) en de Eerste Wereldoorlog. Debutante Kirsten Van Malderen sleept je mee in een passioneel liefdesverhaal van personages die zich bewegen door het historisch gereconstrueerde Gent. De auteur koos ervoor om zoveel mogelijk opzoekingswerk te doen, zodat elk aspect van het boek zo realistisch en historisch correct mogelijk zou zijn. (Voetnoten en bibliografie zijn evenwel alleen beschikbaar in de uitgave in boekvorm.) Gedreven door de diepe indruk die de contacten met weesjongen Albéric en het opzoekingswerk voor haar licentieverhandeling nalieten, nam ze de pen ter hand. Maanden aan een stuk verdiepte ze zich in de leefwereld van de weesjongens en de historische achtergrond van het Gentse leven in de jaren voorafgaand aan en tijdens de "Groote Oorlog".

In 1913 is de Gentse industrie in volle bloei, vindt in Gent ook de Wereldtentoonstelling plaats, en zijn er op internationaal vlak steeds meer spanningen tussen Frankrijk en Duitsland. Voor Albéric en zijn vriend Seraphinus, twee ‘Gentse kulders’, zijn dit aanvankelijk slechts onbelangrijke faits divers. Zij trachten immers het harde en bij momenten gruwelijke bestaan van een weesjongen binnen de muren van het Gentse jongensweeshuis te doorstaan. Ook voor Angélique, de dochter van een rijke burger, zijn er groter zorgen, zoals het ontsnappen aan de dagelijkse plichten en sleur van het leven van een nette juffrouw. Geen van hen kan voorzien wat voor impact deze gebeurtenissen zullen hebben op hun levens. Want wanneer een hartstochtelijke romance ontstaat tussen Albéric en Angélique zullen zowel de vriendschap als de liefde zwaar beproefd worden...

LanguageNederlands
PublisherStorytellers
Release dateMay 29, 2014
ISBN9781311252722
Cuberdons met lavendel
Read preview
Author

Kirsten Van Malderen

Kirsten Van Malderen werd geboren in 1982 te Gent. Haar liefde voor Gent kreeg ze mee van haar geliefde grootvader die zich intensief bezighield met het verzamelen van alles wat er over Gent te boek verscheen. Na zijn overlijden liet zijn dochter, Kirstens mama, hem verder leven in deze passie. Kirsten studeerde in 2006 af als Germaniste Engels-Nederlands. Ze woont in Gent met haar echtgenoot en dochtertje vlakbij de plaats waar het personage Angélique woont en Albéric werkt. Dit is tevens de omgeving waar de schrijfster haar voorouders leefden. Hoewel ze er altijd van droomde een roman te schrijven, vond ze er pas de tijd en inspiratie voor tijdens haar moederschapsrust.

Related to Cuberdons met lavendel

Related ebooks

Reviews for Cuberdons met lavendel

Rating: 4 out of 5 stars
4/5

1 rating1 review

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  • Rating: 4 out of 5 stars
    4/5
    Voor wie de geschiedenis van Gent wil combineren met een ijzersterk liefdesverhaal. Dit boek speelt zich in het tijdsgewricht van de Wereldtentoonstelling in Gent en de Eerste Wereldoorlog in de middens van de weeshuizen.

Book preview

Cuberdons met lavendel - Kirsten Van Malderen

Enjoying the preview?
Page 1 of 1